Recent Press Release

Videojet пуска на пазара система за защита от грешки при маркиране Clarisuite Code Assurance

Videojet пуска на пазара система за защита от грешки при маркиране Clarisuite Code Assurance

Videojet запускает систему защиты от ошибок маркировки Clarisuite Code Assurance

WOOD DALE, Ill. — 9 юли 2012 г. — Фирма Videojet Technologies Inc., водещ световен производител на оборудване, консумативи и принадлежности за печат и лазерно маркиране с цел идентификация на продуктите, съобщи за пускане на CLARiSUITE™ – напълно интегрирана система за защита от грешки, свързваща надписването на продуктите с центализирана база от съобщения. CLARiSUITE изважда функциите за създаване на съобщения и управлението им от производствения цех и обезпечава точното нанасяне на маркировки върху продуктите и опаковките.

„Нанасянето на правилни надписи върху нужния продукт на посоченото място е изключително важно в съвременните условия, когато производителите са длъжни да изпълняват поръчките точно и в срок. Иначе се налага да се плащат глоби, а може и просто да си изгубят бизнеса”, – казва Ренди Кайзер, специалист по приложни системи в Videojet. „С помощта на системата CLARiSUITE производствените мениджъри могат да подобрят процесите и да повишат производителността, снижавайки рисковете, намалявайки количеството брак и върната продукция”.

Системата CLARiSUITE е съвместима с мастилено-струйни принтери, принтери за маркиране на вторични опаковки, лазерни принтери, етикетиращи и термоструйни принтери Videojet. Системата значително намалява броя неточни надписи, благодарение на същественото намаляване на броя на грешките при ръчна настройка. Удовлетворяват се също изискванията на разносната търговия и законодателството за точно маркиране и проследяване на продукцията. Други основни характеристики на системата за защита от грешки Videojet Code Assurance са:

  • Управление на съобщенията. Защита на данните и подобряване на управлението им, благодарение на централизираното им създаване, съхраняване и промяна на всички съобщения.
  • Свързани устройства. Свързаните принтери и скенери могат да се настройват едновременно от един източник, с цел максимално повишаване на производителността.
  • Проверка на баркод. Стационарните скенери сканират надписа, откриват нечетимите или липсващи маркировки и могат дори да спрат линията по причина грешки.
  • Избор на задание. Правилното съобщение се зарежда в PC или принтер Videojet с вградена система CLARiSUITE и може да се използва в всички цехове.

Системата CLARiSUITE е идеална за производителите на напитки, на бързоразвалящи се стоки и хранителни продукти с кратък срок на годност.

Достъпни са три нива пакети CLARiSUITE с различни варианти опаковки и функции. За да се инсталира CLARiSUITE, потребителите могат да се обърнат към специалистите на Videojet или да инсталират системата сами, с възможност да получават постоянно поддръжка и актуализации

За получаване на допълнителна информация за CLARiSUITE посетете www.videojet.bg.

# # #

За Videojet

Videojet Technologies e водещ световен производител на маркиращо и етикетиращо оборудване. Мастилено-струйни, термотрансферни, лазерни и графични системи Videojet се използват широко за нанасяне на променлива информация в различни отрасли на промишлеността. Повече от 275 000 маркиращи системи Videojet, намиращи се по целия свят, представляват най-доброто доказателство за неизменно високо качество и надеждност. Продажби, техническо обслужване, доставка на консумативи и обучение се осъществяват по целия свят, в това число в Австрия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Фрабция, Германия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Мексико, Холандия, Полша, Португалия, Русия, Сингапур, Испания, Швейцария, Турция и Великобритания; при това само в САЩ работят повече от 250 сътрудници в сферата на продажбите и сервиза. Дистрибуторската мрежа на Videojet включва повече от 175 дистрибутора и производители на оборудване в 135 страни по света.

© Videojet Technologies Inc., 2013 Всички права са защитени. Videojet и Uptime Peace of Mind представляват регистрирани търговски марки на фирма Videojet Technologies Inc.