Принтери за маркиране на продукти на екструдерни линии

Маркирането на проводници, кабели и тръби трябва да става в реалните условия на производствения процес. При престой на маркиращата машина, спирането на процеса на екструдиране може да бъде скъпоструващ престой, водещ до необходимост от модифициране и реализиране на отпадък. Ниският контраст и качество на отпечатъка и размазването на мастилото може още повече да влоши качеството на вашия продукт. 

 • Сфери на приложение
 • Документация
 • Принтери и услуги за продължителна и безаварийна работа и максимална производителност на машината за екструдиране.
 • Мастилено-струйни принтери с печатаща глава CleanFlowTM и патентована система за подаване на мастило, увеличават времето за безпроблемна работа, дори и с висококонтрастни , пигментни мастила.
 • Системи за лазерно маркиране с голямо поле за маркиране позволяват да се работи с големи скорости и да се оптимизира консумацията на електроенергия, за да се удължи живота на лазерната тръба.
 • Системи за вентилация, специално разработени за ефективно отделяне на токсични газове, отделящи се при лазерното маркиране, които помагат да запазят лещите чисти
 • Гъвкавите варианти на обслужване гарантират максимална производителност на работа на Videojet оборудването.
 • Качествена маркировка, съответстваща на качеството на вашата продукция.
 • Висококонтрастните пигментни мастила и UV-мастилата гарантират както контрастност на надписа върху тъмна повърхност, така и добра адхезия за предотвратяване на стичане на мастило по друга повърхност.
 • CO2 лазерните системи за маркиране върху PVC обезпечават уникална златиста висококачествена маркировка.
 • Промишлени системи за маркиране за производства с високи изисквания
 • Непрекъсната маркировка при високи скорости на производствената линия и възможност за бърза смяна на съобщенията без престой на линията.
 • При използване на безконтактно маркиране с помощта на мастилено-струйни принтери и системи за лазерно маркиране няма контакт с маркирана повърхност, за разлика от механичната щампа или ролковото маркиране.
blank
blank
 • Брошури
 • Упътване за употреба
 • Примерни приложения
 • Техническо описание

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878