Videojet® 7210/7310

Оптичните лазери Videojet 7210 и 7310 са с мощност 10 и 20 W съответно. Те принадлежат към най-компактните и гъвкави системи от всички съществуващи твърдотелни системи за маркиране и се нуждаят от минимално обслужване. Системите 7210 и 7310 са разработени за пряко маркиране и идентификация на малки детайли от метал, пластмаса и други материали, трудни за маркиране, в аерокосмическия, автомобилния, електронния отрасъл, в производството на медицински прибори и инструменти.

 • Характеристики
 • Предимства
 • Сфери на приложение
 • Документи
Характеристики
Videojet 7210 Videojet 7310
Лазерна тръба Твърдотелно оптично влакно Твърдотелно оптично влакно
Максимална мощност 10W 20W
Охлаждане на лазера Вентилатор Вентилатор
Максимална скорост на линията 600 м/мин 600 м/мин
Защита от въздействие на околната среда IP54 IP54
Изходящ лъч Управляем лъч Управляем лъч
Очаквана продължителност на живот на лазерния генератор Повече от 100 000 часа Повече от 100 000 часа
Дължина на вълната на лазера 1,06 мкм 1,06 мкм
Фокусно разстояние 50–420 мм (1,96–16,53 инча) 50–420 мм (1,96–16,53 инча)
Максимална площ на маркиране 498,5 x 361,5 мм (19,62 x 14,23 инча) 498,5 x 361,5 мм (19,62 x 14,23 инча)
Стандартен вход-изход Вградени контакти Вградени контакти
Стандартен потребителски интерфейс Портативен Портативен
Допълнителен потребителски интерфейс PC, сензорен панел PC, сензорен панел
Ползване на въздух от външен източник не не
Сертификати и разрешителни за ползване CE CE
Итербиевият лазер е настроен за нанасяне на качествен надпис върху метал и пластмаса:
 • Надписът може да се състои от стандартни шрифтове, кодове, разчитани от машини, и графики;
 • Няколко скениращи глави и прецизна оптика за получаване на качествен надпис
 • Допълнителните скениращи глави с високо разрешение печатят в много големи зони на маркиране, а свръхшироките зони за маркиране са предназначени за високоскоростно надписване с възможност за промяна по време на работа.
Дупълнителното време за работа без прекъсване повишава производителността и намалява загубите.
 • Свръхнадеждният източник на захранване на лазера има живот повече от 100 000 часа и не се налага обслужване на напомпващата камера (за разлика от Nd:YAG лазерите)
 • Високопроизводителният лазерен източник се охлажда с вътрешни вентилатори, не се налага обслужване на външен охладител
Лесен за включване към производствената линия и потока от операции.
 • Свръхкомпактната твърдотелна система за маркиране, изискваща минимално обслужване е подходяща за директно маркиране и уникална идентификация на детайли от метал, пластмаса и други материали, трудни за маркиране.
 • Има няколко метода за интегриране на данни от автономна работа към включване в мрежа чрез интерфейси Ethernet и RS232 за оптимално управление.
 • Отличната технология на високоскоростно маркиране гарантира високо качество и четливост на надписа.
 • Интуитивният софтуер дава възможност да се създадат съобщения с обновяващо се съдържание, символи, графики и езици.