Лазерни принтери Videojet

Лазерно маркиране – безконтактен метод на печат, превъзхождащ другите технологии по своето качество на маркиране, производителност и разход на консумативи. Съвкупността от системи за лазерно маркиране включва CO2 лазерите, оптични и Nd:YAG лазери с различна мощност за най-различни материали и сфери на приложение. Освен това Videojet предлага голям набор от допълнителни резревни части за лазерните системи, включващи лещи и устройства за завъртане на лъча, за по-лесно интегриране към производствените линии и подобряване на производствените характеристики на лазера.


Videojet 7510

 • Оптичен 50 W  лазер, пише с висок контраст и при висока скорост.
 • Качествен надпис върху метал и пластмаса.
 • Максимална скорост на линията 440m/min (1440 фута / мин)

Videojet 3430

 • CO2 лазер 50W
 • Най-добрите характеристики за системи от този клас, имащи висока производителност.
 • Максимална скорост при маркиране на един ред: 900м/мин

Videojet 3020

 • CO2 10 W
 • Проектиран за прости системи за маркиране
 • Максимална скорост на линиите: 60м/мин

Videojet 7210 / Videojet 7310

 • Модели оптични лазери 10 W и 20W.
 • Надпис с високо качество върху метал и други материали.
 • Максимална скорост на маркиране на един ред: 600м/минVideojet LN100A

 • Nd:YAG лазер 100W.
 • Гравиране и маркиране на детайли с висока резолюция и скорост.
 • Максимална скорост на маркиране на един ред: 900м/мин.

Videojet DN50A

 • Nd:YAG лазер 50 W
 • Гравиране и маркиране на детайли с висока резолюция.
 • Максимална скорост на маркиране на един ред: 900м/мин


laser-ru-img1

Лазерните принтери Videojet се делят на няколко различни типа: въглерод-диоксиден (CO2), оптичен (Fiber), твърдотелен (YAG) и различни мощности от 10 до 100 W.

Принтерите Videojet са надеждно оборудване за производствени линии.

Надписването с лазер може да се осъществява на различни повърхности: пластмаса, метал, стъкло, хартия и др. Най-често лазерните принтери се използват в хранителната и фармацевтичната, козметична и автомобилна промишлености, а също в производството на потребителски стоки.

laser-ru-img2

Разнообразието от модели на системите за лазерно маркиране Videojet позволява да се подбере оборудване, което да е подходящо за вашите производствени условия. Избирайки оборудване за надписване, трябва да се има предвид материалът, който ще се надписва и факторите на средата (запрашеност, необходимост от мокро почистване и др.)

laser-ru-img3

Трябва да отбележим няколко предимства от избора на лазер:

 • Лесно интегриране на лазерното оборудване за маркиране с производствените линии.
 • Липса на консумативи;
 • Не се изисква постоянно техническо обслужване.

Надписване с лазер – икономично и точно надписване на продуктите.

laser-ru-img4

Лазерното маркиращо оборудване свежда до минимум престоите, гарантира високо качество на надписите. Доставяните с лазерните принтери контролери на базата на технологията CLARiTY™ и сензорен екран позволяват да се изключат грешките при маркиране, такива като несъществуваща дата и неверен код. Лазерните принтери позволяват да се направи бързо пренастройване за маркиране на друг вид стоки, включително за използване на друга производствена линия. Времето за пренасяне и настройка на оборудването е около 20 мин. Всички модели лазерни принтери дават възможност да се нанасят линейни и 2d баркодове на продукцията.

laser-ru-img5

В зависимост от вида на въздействие на лазерния лъч с повърхността, резултатите от маркирането могат да бъдат:

 • Промяна на цвета в резултат на химическата реакция от въздействието на лазерния лъч с материала;
 • Гравиране, например, прогаряне на PET – опаковка или ецване на стъкло;
 • Отстраняване на повърхностния слой за създаване на контраст с подложката.

Лазерно маркиране – ефективен и най-качествен вид маркиране.

Лазерните принтери Videojet правят ясен и много качествен надпис при различни скорости на производствената линия.

laser-ru-img6

Удобната и проста конструкция на оборудването за лазерно маркиране Videojet дава възможност за бързо интегриране на оборудването с линията. Ако инсталацията е поставена в ограничено пространство, то съществува възможност маркиращата глава да бъде поставена във всяко положение.

Videojet  произвежда маркиращи лазери с различна дължина на вълната за надписване на различни материали: дърво, пластмаса (включително с ефекта на пяна), метал, тънка пластмаса, картон, стъкло. Има оборудване с възможности за надписване с лазерен принтер на тънкостенни PET бутилки (ефект на пяната).