Сладкиши и зърнени храни

Когато работят пещите, трябва да работят и принтерите на опаковъчните линии.

В хлебопроизводството фирма Videojet може да разреши практически всички задачи за маркиране.

За всякакви тестени изделия (хляб, курабии, торти и ядки) и всякакви опаковки (пакети за хляб, торби и картонени кутии), сътрудничеството с Videojet гарантира високоефективно и икономично производство.

 • Сфери на приложение
 • Интегриране с производствената линия
 • Документация
 • Преглед
 • Опаковане на хляб
 • Флоу-пак
 • Пакет/торба
 • Картонена опаковка
 • Пакет за хляб
 • Кутия
CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане на стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатащата глава с цифрово управление отнема мастилото от лентата върху гъвкави опаковки, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.


TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактен печат с мастила, на базата на нагряване на мастила и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхността на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix и други баркодове.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактен мастилен отпечатък на различни видове данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) с голям размер приоритетно за вторични опаковки, например кашони.

Глобални решения за конкретни приложения

Независимо, че хляб в леки пакети може да се срещне в целия свят, в някои страни (и дори в отделни региони на една страна) се използват различни видове закопчалки. Към най-разпространените се отнасят усуканата лента,  лента с контролирано отваряне и пластмасови клипсове. Различават се и по мястото на надписване. В зависимост от регионалните особености на пазара надписът на хляба може да бъде нанесен на пакета, на закопчалката или на едно или друго място. Videojet предлага решения на задачата за маркиране, независимо от вашите нужди и местоположение.

Закопчалка на пакета за хляб

Непрекъснат мастилено-струен печат (CIJ)

 • Подходящ за повечето видове закопчалки.
 • Особено ефективен при печат от едната страна, например, обикновено маркиране на дата.
 • Голяма гама мастила за закопчалки от различен материал.
Закопчалка на пакета за хляб

Термотрансферни принтери (TTO)

 • Лесно, директно контактно маркиране.
 • Позволява да се отпечата повече информация на лентата с контролирано отваряне, отколкото с другите технологии.
Застежка хлебного пакета

Система за лазерно маркиране

 • Идеален за ясна, четлива и устойчива маркировка.
 • Преди да закупите, задължително тествайте лазерната маркировка на използвания от вас вид заключалки.

Как да вървим в крак с технологиите за опаковане в пакети.

Иновациите в опаковъчното оборудване и общите тенденции в тези индустрии доведоха до увеличаване на скоростта на опаковъчните линии. Вие също искате да се възползвате от новите възможности за повишаване на производителността и да се насладите на влиянието им върху увеличаването на печалбата. Но за целта е нужно икономически изгодно и качествено решение за маркиране на продукцията и не всеки принтер е подходящ за тази цел. Videojet предлага технологии за надписване за опаковъчни линии с големи скорости. С Videojet вие можете да сте уверени в това, че надписът ще бъде нанесен на продукта изцяло, ясно и на нужното място, без забавяне на работата на линията.

По дължина и широчина

Термотрансферни принтери (TTO)

 • Създават надпис с висока резолюция, върху гъвкава опаковка, без разредител.
 • Интегрира се непосредствено в производствената линия и отпечатва надписа върху фолиото, преди опаковането на продукта.
 • Много подходящ за отпечатване на дати, емблеми, баркодове, данни за хранителите стойности на продукта и други буквено-цифрови и графични информации.
Подробно
 

Непрекъснат мастилено-струен печат (CIJ)

 • Подходящ за използване на високоскоростни опаковъчни линии.
 • Дава възможност за надписване както преди, така и след опаковането на продукта.
 • Гарантира лесна промяна на заредената за отпечатване информация, благодарение на интерфейса за създаване на съобщения или включения към системата софтуер.
Подробно
 

Система за лазерно маркиране

 • Създава ясен, висококачествен и неизтриваем отпечатък при ограничени експлоатационни загуби.
 • За гарантиране на по-постоянно разположение на надписа върху стоката, лазерният принтер се интегрира в опаковъчната линия.
 • Много подходящ за предварително напечатани полипропиленови фолия, благодарение на възможностите на лазера да изтрива мастилото, без да поврежда фолиото.

Възползвайте се максимално от вашия принтер

Управлението на различните, предварително напечатани фолия за различни продукти, произвеждащи се на една и съща линия, може да бъде труден и скъп процес. Термотрансферният печат дава възможност да се нанася разнообразна, лесно променяща се информация за стоката направо по време на процеса на опаковане, което позволява намаляване на броя варианти на предварително отпечатаните фолия. Термотрансферните принтери печатят емблеми с висока резолюция, баркодове и информация за стоката, което гарантира гъвкавост и ефективност при използването им.

Информация за продукта в стандартен код

Термотрансферен принтер (TTO)

 • Вграден непосредствено във вертикална опаковъчна линия за създаване на надписи с висока резолюция.
 • Осигурява квалифицирано сътрудничество, т.к. мястото за интегриране при това оборудване е много ограничено.
 • Подходящ за печат на линии с непрекъснат и старт-стопен режим.
Стандартен печат


Непрекъснат мастилено-струен печат (CIJ)

 • Особено ефективен при маркиране в много сложни условия, например на много пълни торби, повторно затворени с цип.
 • Лесно се интегрират в оборудване на вертикални опаковъчни линии и обработват фолиото.

Предимства на интегрирането

Принтерите могат да се интегрират непосредствено в оборудването за опаковане в картонени кутии или да се позиционират на изхода с конвейра след опаковането и запечатването на продукта в кутия. Независимо от това, че интегрирането на принтера в опаковъчната машина може да се нуждае от по-подробно планиране, резултатът дава значителни предимства. Към тях се отнася по-високото качество на надписите, благодарение на по-точната работа с материалите и използването на защитните механизми на машините. Тези предимства са сходни с предимствата при работа с други опаковъчни оборудвания.

Горната и странична повърхности на картонената кутия

Системи за лазерно маркиране

 • Лесен и чист начин за маркиране на текст, баркодове или изображения, при работа не са нужни консумативи.
 • СО2 лазерът при работа с предварително нанесен повърхностен слой мастило, открива материалът под него. В резултат на това се получава висококачествен ярък надпис на тъмна основа.
Горната и странична повърхности на картонената кутия

Термоструйни принтери

 • Технология за качествен мастилен отпечатък, който прекрасно се нанася и върху порест картон, и върху прозореца за отпечатък, припокривайки водоустойчиво покритие.
 • Печатят с по-висока резолюция, отколкото други системи за мастилен печат.
 • Много подходящ за отпечатване на няколко реда текст, баркодове и други сложни данни.
Горната и странична повърхности на картонената кутия

Мастилено-струен принтер

 • Преставлява универсален метод за маркиране
 • Надписът може да се направи върху всякакъв вид картон, включително покритие на водна основа или лак.
 • Позволяват да се използват цветни мастила за създаване на контраст с цветния картон.

Отлично маркиране с прецизно позициониране

Нанасянето на надпис на пакета с хляб с помощта на дребношрифтов мастилено-струен принтер може да се окаже трудно. Образуването на гънки по пакета или излишен въздух в него може да доведе до нарушаване целостта на надписа. Така също надпис на пакет с черен хляб се чете трудно.

Такива прости решения, като метален водач за изравняване повърхността на пакета, помагат да се получи висококачествена и устойчива маркировка, а отпечатването на кода на светъл, предварително отпечатан правоъгълник гарантира нужния контраст с мастилата, и по такъв начин маркировката става добре видима на пакета с тъмен хляб. 

Горна и предна част на пакета

Непрекъснат мастилено-струен печат (CIJ)

 • Универсален метод за маркиране на неравни, издути повърхности, например пакети за хляб
 • Безконтактното маркиране гарантира целостта на стоките и опаковките.
 • Голяма гама от специални мастила за решаване на различни задачи.
Горна и предна част на пакета

Термотрансферен принтер (TTO)

 • Често се обединява с етикетирка.
 • Може да работи и с променлива и с постоянна информация, например, с баркодове, цени и срокове на годност.
 • Възможностите на системата Code Assurance намаляват риска от грешки.

Маркирането на опаковките повишава ефективността от работата на веригите за доставки и намалява загубите.

Ясният отпечатък непосредствено върху кутийте на информация за партиди и за доставки, дава възможност да се проследят стоките във вашия склад, при продавачите на едро и дребно, което гарантира бързата идентификация, спомага за по-ефективното придвижване на вашата продукция. Така също отпечатването на тази информация непосредствено върху кутиите намалява изискванията към кутиите, чрез привеждане към общия стил на кутийте за различните търговски партньори.

Директно на кутията

Едрошрифтов надпис (LCM)

 • Позволява да се отпечати информация непосредствено върху кутията, включително и на сканируеми баркодове.
 • Много икономични и надеждни.
 • Изключват необходимостта от купуване, складиране и съхраняване на етикети, а също и необходимост от кутии с предварително нанесен надпис.
Директно на етикета

Принтер-аппликатор (LPA)

 • Гарантира висококачествен термотрансферен надпис, директно върху етикета.
 • Пише текстове и баркодове с висока резолюция.
 • Настройването на параметрите на етикета може да стане на принтера с помощта на удобно меню.
 • Автоматичното апликиране увеличава скоростта и точността на нанасяне, а също намалява риска от грешки в сравнение с ръчното залепяне.
Непосредствено на опаковката

Системи за лазерно маркиране

 • Лазерното маркиране на повърхности DataLase® създава изображение с черен цвят с висока резолюция.
 • Позволява да се нанесе графично изображение, текст с различни размери и баркодове направо върху гофрирани кутии.
 • Особено ефективни при маркиране на кутии с водоустойчиво покритие, доколкото отпечатва тъмен четлив надпис, неповреждайки защитното покритие.
 • Хляб в пакети
 • Автоматично опаковане
 • Вертикално опаковане
 • Машина за картонени опаковки
 • Опаковане в кашон

Използването на предварително подготвени пакети за хляб се отнася към групата приоритетни технологии. По-удобно е да внедрите във вашия конвейр оборудване, което позволява надписване на пакетите след пакетиране и затваряне на всяка единица от стоката.

Видът на използваните закопчалки се определя от това, да може на тях да се нанася надпис и коя е подходящата за целта технология. За оптимален резултат е по-добре принтерът да се вгражда в машинката за затваряне.

CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане на стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатащата глава с цифрово управление отнема мастилото от лентата върху гъвкави опаковки, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.

Videojet предлага няколко решения за опаковъчни линии хоризонтален тип в зависимост от скоростта на производствената линия. Независимо от това, че маркировката може да се нанесе след като продуктът е опакован, по-добро качество се достига при маркиране на фолиото преди етапа на опаковане.

CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане на стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатащата глава с цифрово управление отнема мастилото от лентата върху гъвкави опаковки, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.

Videojet предлага няколко решения за опаковъчни линии вертикален тип в зависимост от скоростта на производствената линия. Независимо от това, че надписът може да се нанесе след като продуктът вече е опакован, по-добро качество се достига при нанасяне на надписи върху фолиото преди етапа на опаковане.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатащата глава с цифрово управление отнема мастилото от лентата върху гъвкави опаковки, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.

CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане на стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

Обикновено ефективната система за транспортиране на произведените продукти по линията разширява изборът на възможни технологии за маркиране, както интегрирани в линията, така и използвани на изхода на производствената линия. Оптималното място на оборудването зависи от ограниченията по площ, определени от размера на оборудването и избраната технология за маркиране.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане на стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактен печат с мастила, на базата на нагряване на мастила и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхността на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix и други баркодове

Най-добре е да се вграждат принтерите в конвейр след затваряне на опаковките. Типът и обемът на информацията, която е необходимо да се напечати на кутията, зависи от избора на подходящо решение.

LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактен мастилен отпечатък на различни видове данни (буквено-цифрови, лога и каркодове) с голям размер приоритетно за вторични опаковки, например кашони.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.

 • Брошури
 • Упътване за употреба
 • Примери за приложение

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878