Recent Press Release

Videojet представя ново поколение мастилено-струйни принтери – моделите Videojet 1550 и 1650 за удължаване на времето на непркъсната работа и намаляване на количеството грешки при маркиране.

Videojet представя ново поколение мастилено-струйни принтери – моделите Videojet 1550 и 1650 за удължаване на времето на непркъсната работа и намаляване на количеството грешки при маркиране.

Новости о принтерах каплеструйной маркировки Videojet 1550 и 1650

Новите принтери увеличават експлоатационната готовност и общата ефективност на оборудването.

19 ноември 2012г. – Фирма Videojet Technologies Inc.,водещ световен производител на оборудване, консумативи и аксесоари за печат, а също мастилено-струйно и лазерно маркиране, днес представи два принтера от Серия 1000 ново поколение – мастилено-струйните принтери 1550 и 1650. Мастилено-струйните принтери 1550 и 1650 включват нови функции за повишаване на производителността и предлагат показатели и инструменти за измерване и удължаване на времето на непрекъсната работа и общата ефективност на оборудването. Принтерите 1550 и 1650 са лесни за експлоатация и включват функцията Code Assurance за намаляване на броя грешки при маркиране и гарантираното нанасяне на правилните надписи на нужните продукти.

Иновативната конструкция на принтерите Videojet 1550 и 1650 гарантира високо ниво на експлоатационна готовност на производствените линии и предоставя показатели за измерването й. Използването на тези принтери намалява времето за непланирани престои, благодарение на такива функции, като патентованата печатаща глава CleanFlow™ и системата за захранване с мастило Dynamic Calibration™. Принтерите 1550 и 1650 предотвратяват натрупване на мастило, което често е причина за спиране на оборудването. Това се постига с помощта на функцията за автоматично промиване, позволяваща често почистване на печатащата глава ръчно, потокът под налягана от филтриран въздух за по-надеждна и четлива маркировка дори в края на продължителни производствени цикли. Уникалната конструкция на печатащата глава и нейната централна част и нейният дълъг срок на експлоатация намаляват престоите до минимум, благодарение на интервала за планово обслужване, който е до 14 000 часа.

Мастилено-струйните принтери 1550 и 1650 също помагат на клиентите да измерят времето на непрекъсната работа с помощта на показателя за експлоатационна готовност ОЕЕ. Измерването на експлоатационната готовност може да се настрои, чрез отчитане на това, как клиентите експлоатират производствените линии и измерват експлоатационната готовност на оборудването на предприятието. „Всяка фирма се стреми към напълно непрекъсната работа на производствените линии. Според скорошно проучване на клиенти на Videojet , използващи в съвкупност повече от 400 принтера Серия 1000 на реална производствена линия, показа 99,9 % експлоатационна готовност за изминалия месец. ¹ Мастилено-струйните принтери Videojet 1550 и 1650 позволяват да се намали времето на престой и да се повиши експлоатационната готовност”, – казва Деннис Хауик,вицепресидент във Videojet по управление на бизнеса.

НАЧИНИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

В допълнение към показателите за експлоатационна готовност, клиентите трябва да имат възможност да изяснят и отстранят причините за непланираните престои. Принтерите Videojet 1550 и 1650 предоставят информация за престоите в логическа последователност за ефективно решаване на проблемите. Принтерът дава възможност да се анализират данните за експлоатационна готовност и да се изяснят причините за престоите – технически и породени от грешки на оператора. Изясняването на причините има решаващо значение за ефективното подобряване на процеса.

ПРАВИЛНО МАРКИРАНЕ ЗА СТАБИЛНОСТ НА БРАНДА

Грешките при маркиране не са рядкост (кодове с недостигащи цифри, несъществуващи дати, маркиране на неправилните продукти или правописни грешки). Резултатите от подобни грешки могат да бъдат производсвени отпадъци, преработване, глоби, потенциални вреди на потребителя, а така също загуби за бранда и печалби за производителя. Преди всичко грешките при маркиране са грешки на оператора. В принтерите Videojet 1550 и 1650 е вградена система за защита от грешки Code Assurance, позволяваща поддържане на производителността на линията и обезпечаване целостта на марката.

ЛЕСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ – ПО-МАЛКО ПРОБЛЕМИ

Принтерите Videojet 1550 и 1650 са конструирани за минимално и лесно взаимодействие с операторите и клиентите могат да се съсредоточат върху производствения процес. Операторът може да изпълни всички основни действия, чрез пет докосвания или по-малко на големия ярък сензорен екран. Принтерите 1550 и 1650 позволяват по-добре да се контролират параметрите на заданието и обезпечават ефективно управление на линиите. Освен това, системата за захранване с мастило Videojet Smart Cartridge™ елиминира производствените отпадъци, мърсотия и грешки, а при плановото обслужване на модулната централна система на принтерите 1550 и 1650 тя лесно се заменя и клиентите могат бързо и ефективно да възобновят работата си.

“Ние постоянно работим над това, да намалим честотата и продължителността както на планираните, така и на непредвидените престои, така, че нашите принтери винаги да се намират в пълна готовност и максимално да използват възможностите си”, – казва Деннис Хауи. „Повишавайки надеждността на нашето оборудване, упростявайки и минимизирайки взаимодействието с него и правейки информацията по-полезна за конструктивната работа, ние създаваме решения за маркиране, обезпечаващи най-продължителното време на непрекъсната работа в сравнение с други оборудвания на пазара”.

За да получите допълнителна информация за принтерите Videojet 1550/1650 и принтерите Videojet Серия 1000 посетете сайта http://www.videojet.com/bg/Videojet_1000_line_ink_jet_printers.html .

¹ * Резултатът от 99,9% експлоатационна готовност е получен в резултат на проучване сред потребителите, използващи 400 принтера Videojet на работещи производствени линии. Повече от половината запитани съобщават за 100%-на ефективност. Отделните резултати могат малко да се отличават.

# # #

За Videojet

Videojet Technologies e водещ световен производител на маркиращо и етикетиращо оборудване. Мастилено-струйни, термотрансферни, лазерни и графични системи Videojet се използват широко за нанасяне на променлива информация в различни отрасли на промишлеността. Повече от 275 000 маркиращи системи Videojet, намиращи се по целия свят, представляват най-доброто доказателство за неизменно високо качество и надеждност. Продажби, техническо обслужване, доставка на консумативи и обучение се осъществяват по целия свят, в това число в Австрия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Фрабция, Германия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Мексико, Холандия, Полша, Португалия, Русия, Сингапур, Испания, Швейцария, Турция и Великобритания; при това само в САЩ работят повече от 250 сътрудници в сферата на продажбите и сервиза. Дистрибуторската мрежа на Videojet включва повече от 175 дистрибутора и производители на оборудване в 135 страни по света.

© Videojet Technologies Inc., 2013 Всички права са защитени. Videojet и Uptime Peace of Mind представляват регистрирани търговски марки на фирма Videojet Technologies Inc.