Проследяване и контрол

Средствата за проследяване защитават стоката от фалшифициране, незаконни продажби и изтегляне (връщане) на продукция.

Системата IMprints Track & Trace на фирма Videojet – това е комплект от оборудване, софтуер и обслужващи дейности в производствена среда. Преди всичко се гарантира нанасяне на индивидуален надпис върху изделията в промишлени условия. След това се събира важна информация от веригата за доставки, която може лесно да бъде предадена на други приложения (ERP, WMS и др.). Системата Imprints Track & Trace на фирма Videojet позволява вашият бранд да бъде идентифициран.

Заплахи за вашата марка

Системата IMprints Track & Trace на фирма Videojet идентифицира вашият бранд (фирмен знак) и помага той да бъде защитен при следващи конкретни заплахи.

ФАЛШИФИЦИРАНЕ Фалшифицирането (което много често е породено от „сивия” пазар, създаден с помощта на Интернет) може сериозно да се отрази на доходите ви в близък план, а щетите, ако фалшифицирането е на фирмения ви знак, в дългосрочен план въобще не подлежат на оценка.

НЕЗАКОННО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Недобросъвестни лица могат да насочат стоката в неподходящи магазини, което вреди на имиджа на марката и предизвиква неприязън към марката в регламентираните дистрибуторски канали.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА Стоката понякога се налага да се върне, и ако производителите не могат да я намерят, това може сериозно да се отрази на добрите отношения с потребителите..

Предимства на системата Videojet IMprints Track & Trace

  • Тестван софтуер и системи за управление за производствената линия;
  • Средствата за нанасяне и прочитане на надписите практически са универсални за всякакъв материал и среда.
  • Внедряването им не изисква прекъсване на производството и специална адаптация към съществуващите конфигурации и процедури на опаковъчната линия.
  • За рентабилни решения трябва да бъдат закупени хардуерни и софтуерни компоненти.
  • Няма фиксирани разходи за всяко надписване и извънредно високи лицензионни такси.
  • Модулната структура отчита индивидуалните изисквания на клиента.
  • Надписът може да се формулира по много начини за конкретен бранд и да се поставят тези данни в съществуващи IT-структури или на сървъра на Videojet.
  • Възможност за мултиплициране от една производствена линия до сложни структури с няколко линии при запазване на първоначалната инвестиция.

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878