Решения за маркиране на бутилиращи линии

Производителите на напитки маркират своята продукция, сблъсквайки се с най-сложните фактори — от високи скорости на производствените линии до конденз. Цената на бутилиращата техника и опаковките е висока, а непланираните престои са недопустими. Отпечатвайки само срок на годност или по-сложни рекламни и игрови кодове, Videojet технологията осигурява продължителна безаварийна работа и помага за решаването на сложни задачи.

 • Сфери на приложение
 • Материали за опаковки
 • Документация
 • Видео

Решения за различни скорости на линията и високо качество на надписа

 • Набор от мастилено-струйни принтери за средно натоварени до свръхскоростни линии за маркиране върху стъкло, PET, алуминии и етикети за напитки.
 • Системи за лазерно маркиране за нанасяне на неизтриваеми надписи върху етикети за напитки, стъкло, PET и картонени охладени опаковки.
 • Голям избор на мастила, включително бързосъхнещи, отстраними, с висок контраст, безопасни за хранителни продукти и проникващи през конденза.
 • Голям опит в сътрудничеството с водещи производители на оборудване за производство на напитки.

Принтери за продължителна, непрекъсната работа в тежки експоатационни условия

 • Мастилено-струйни принтери със съвременни функции за удължаване на времето между планираните обслужвания, включващи патентованата печатаща глава CleanFlow™.
 • Системите за лазерно маркиране гарантират качествен отпечатък с минимално участие на потребителя.
 • Защита от прах и вода благодарение на защитите клас IP65 за някои от принтерите Videojet.
 • Термоструйни принтери и маркиращи устройства за големи надписи с висока разрешителна способност за порести материали.
 • Понижаване цената на ремонта и на профилактичното обслужване благодарение на редица сервизни предложения на Videojet , обезпечаващи продължително време на непрекъсната работа и предсказуемост на разходите.

Благодарение на безпроблемната работа с принтерите, вниманието може да се насочи към решаване на специфични производствени задачи

 • Визуализиран, интуитивно разбираем интерфейс на база на меню улеснява работата с принтера и съобщенията.
 • Допълнителни възможности, включително средства за автоматична настройка и калибровка при мастилно-струйни принтери Videojet в помощ на оператора.
 • Лесното настройване на принтера правят смяната му на производствената линия безпроблемна.

Надеждни системи за маркиране за бутилиращи линии


Маркиране върху капачка

 • Маркиране на вътрешната страна на капачката или тапатаМаркиране върху хартия, пластмаса или метализиран етикет

 • Точно нанасяне в готова рамка или на друго място

Технология на маркиране на безалкохолни напиткиМаркировка на „рамото” на бутилки от PET

 • Видима маркировка
 • Не е необходимо да се интегрира принтерът
Маркиране на дъното на бутилка PET:

 • Невидима, неизтриваема маркировка
 • Не е необходимо да се интегрира принтерътМаркиране върху хартия, пластмаса или метализиран етикет
 • Точно нанасяне в готова рамка или на друго място

Технология на маркиране на алкохолни напитки


Маркиране на „рамото” на стъклената бутилка
 • Видима маркировка
 • Не е необходимо да се интегрира принтерътМаркиране на дъното на стъклена бутилка
 • Невидима, неизтриваема маркировка
 • Не е необходимо да се интегрира принтерът
 • Брошури
 • Техническо описание
 • Примери за приложение
Vidyard Thumbnail

ФИРМА SPRECHER BREWING

Вижте как фирма Sprecher Brewing маркира напитки.

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878