Интерфейс за лазерни системи Videojet

 • Предимства
 • Документация
 • Видео

Контролерът за лазери CLARiTY позволява напълно да се задоволят изискванията на производителите, свеждайки до минимум престоя на линиите и давайки възможност за максимална скорост на отпечатване на необходимите надписи на продуктите в съответствие със заданието. 

Съвместимият със всички лазерни принтери Videojet, интуитивно-разбираем сензорен интерфейс CLARiTY гарантира лесно управление и помага да се повиши производителността и времето за безотказна работа.

Максимално време на непрекъсната рабора.

 • Намаляване на честотата и продължителността на непланираните престои, причина за които е пренадписването на продукти с неправилно нанесен надпис.
 • Създаване на съобщения и опростяване на процесите за настройка за заданието позволяват да се ускори процесът на маркиране на продуктите.
 • Вградените средства за диагностика ускоряват търсенето на проблемите, тяхното решение и възстановяване на работата на линията.

Програмно решение за защита от грешки при маркиране Code Assurance

 • Улесненият избор на съобщения помага на оператора да избере правилното съобщение за печат.
 • Ограничаване на въведените данни от оператора само в тези случаи, когато това е абсолютно необходимо.
 • Автоматично създаване на съобщения по предварително зададени правила ограничава въвеждането на неправилни данни.
 • Ограничения по календарни дни предотвратяват надписването на неверни дати на продуктите
 • С помощта на система от разрешения, можете да разделите потребителите по степени на достъп.

Улесняване работата на оператора

 • Интерактивният цветен сензорен екран със 180-градусов ъгъл на наблюдение позволява бързо да видите всички ежедневните операции.
 • Бърз достъп до най-използваните функции на системите за лазерно маркиране.
 • Предварителният преглед на съобщенията на екрана гарантира отпечатване на правилни данни.
 • Всеки техник може лесно да настрои линията за работа.
 • Гъвкаво закрепване позволява да се наклони и завърти системата за монтаж на кабелите отгоре или отдолу, което улеснява интегрирането.

Повишена производителност

 • Информацията за грешки се изобразява на екрана така, че да може бързо да се определи и отстрани проблема.
 • Вградените средства за диагностика помагат да се достигнат планираните показатели за обща ефективност на оборудването.
 • Премахване на причините за престои и повишаване на производителността.

Допълнителен интерфейс

Лесен операторски интерфейс (SOI) – удобен сензорен контролер, който опростява и ускорява избора на задание и пускане на системата. А вграденият потребителски интерфейс за предпазване от грешки позволява да се минимизира риска от нанасяне на грешна маркировка и удължаване на времето за непрекъсната работа.

G55 – това е интуитивно разбираем отдалечен портативен контролер за рабора непосредствено със системата. G55 включва избор на съобщения , редактиране на буквено-цифрова информация, настройка и управление на системата. Индикатори за прдупреждаване и аварии, а също съобщения с препоръки за отстраняване на неизправности помагат на оператора да разполага с максимално време за непрекъсната работа.

Smart Graph – компютърен програмен интерфейс за създаване и печат на съобщения, който е особено удобен за прилагане при динамично маркиране и лазерни системи за маркиране, които нанасят буквено-цифрови кодове, серийни номера, баркодове и двуизмерни кодове. . Smart Graph също се използва за настройка на лазерни системи за маркиране, промяна на параметрите, създаване и редактиране на шаблони и съобщения.

 • Брошури
 • Техническо описание
Vidyard Thumbnail