Солени закуски

Качествена маркировка за качествени опаковки

За успешните продажби на стоките от рафтовете на магазините е необходимо вашият бранд да изглежда максимално привлекателно. Бранд-мениджърите постоянно работят върху дизайна на опаковките. Маркировка с лошо качество може да навреди на вида на опаковката.

Професионалният доставчик на маркиращо оборудване разбира колко важно е високото качество на отпечатъка и достигането на производствените цели от производителя. Имаща повече от 40-години опит, фирма Videojet прекрасно съчетава технологии, опит и възможности за сервизно обслужване за да стане вашия най-добър партньор по системи за маркиране.

 • Сфери на приложение
 • Интегриране на производствени линии
 • Документация
 • Обзор
 • Пакети и торби
 • Твърди опаковки и консерви
 • Кутии
 • Кашони
CIJ-icon

Мастилено-струйни принтери (CIJ)

Безконтактният мастилено-струен печат до 5 реда текст, линейни и двумерни баркодове и графики върху различни повърхности, включително писане върху неподвижни опаковки , чрез използване на система за позициониране.

TTO-icon

Термотрансферни принтери (ТТО)

Печатащата глава с цифрово управление отнема мастилото от лентата върху гъвкави опаковки, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.
 

TIJ-icon

Термоструйни принтери (TIJ)

Безконтактен печат с мастила, на базата на нагряване на мастила и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхността на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix и други баркодове.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактен мастилен отпечатък на различни видове данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) с голям размер приоритетно за вторични опаковки, например кашони.

Решения за най-различни пакети и торби

Всеки ден расте разнообразието от използваните за опаковане видове пакети ( от подобни на възглавница до тетраедърни пакети и пакети с плоско дъно) и машини, които служат за напълване на продуктите в тях. Изборът на маркираща технология се определя от новите особености на пакетите и типа на опаковъчните машини, като при това много важна е ролята на качеството на отпечатъка и съблюдаването на изискванията към съдържащата се в него информация.

Термотрансферен печат (TTO)

 • Нанася маркировка с висока резолюция (300 точки на инч или 12 точки на милиметър) върху гъвкаво фолио без да използва разредител.
 • Патентованата без съединител система за подаване на лента, свежда престоите свързани с техническо обслужване до минимум и гарантира максимална ефективност при неговото използване.

Мастилено-струен печат (CIJ)

 • Особено ефективен при маркиране в по-сложни условия, например, върху много дебели торби и пакети, затворени с ципове за многократна употреба.
 • Благодарение на печатащата глава CleanFlow™ може да се удължат интервалите между почистванията на главата, което позволява максимално удължаване на времето на непрекъсната работа.

Системи за лазерно маркиране

 • Много подходящи за предварително напечатано полипропиленово фолио или материал Datalase®.
 • Големите полета за маркиране позволяват да се оптимизират параметрите на енергопотреблението и да се избегне прогаряне на фолиото.

Универсалност: възможност за маркиране практически върху всякакави материали

Различните повърхности, условия на работа или свойства на мастилата могат да затруднят избора на начина на маркиране. Но при наличие на нужния опит може да се намери оптималното решение за вашата линия за производство на закуски (напр. снаксове).

Мастилено-струен печат (CIJ)

 • Лесна интеграция с вашата производствена линия и възможност да печата на задната, горната и долната страни на опаковката, а също върху най-разнообразни повърхности.
 • Най-голям набор от предложения в отрасъла: повече от 175 вида мастило, включително мастила без мирис.

Системи за лазерно маркиране

 • Отсъства мастило и консумативи, което изключва потенциалното влияние на мастилото върху целостта на продукта.
 • Системата за изтегляща вентилация помага да се поддържа чиста производствена среда и чисти маркиращи лещи.

Избор на маркировка, удовлетворяваща вашите уникални изисквания

Изборът на технология за маркиране на опаковки се обуславя от уникалните нужди на вашия бизнес. Необходимо е да се отчитат следните фактори: изискване за ограничено използване на консумативи, изискване за използване на неизтриваеми или двумерни маркировки или дори технологии, не използващи разтворители.

Системи за лазерно маркиран

 • Много подходящи за нанасяне на ясен и неизтриваем отпечатък; практически не се използват консумативи.
 • Пълният набор от аксесоари за системите за лазерно маркиране, включително лещи и системи за генериране на лазерния лъч, улесняват интегрирането в производствените линии и позволяват да се достигне максималната производителност на лазерните принтери.

Термоструен печат (TIJ)

 • Високо разрешение, отпечатване с помощта на мастилени касети, липса на износващи се части, намаляване на времето за техническо обслужване и свързаните с него престои.
 • Компактна конструкция за лесно интегриране на вашата производствена линия и гъвкави възможности за обмен на данни, гарантиращи лесна работа.

Мастилено-струен печат (CIJ)

 • Специални мастила за контрастен отпечатък, идеално подхождащи практически за всякакъв опаковъчен материал, включително водоустойчиви покрития и лакове.
 • Системата за захранване с мастило Smart Cartridge™ гарантира практически липса на мърсотия, загуби и грешки при презареждане с консумативи.

Създайте нови възможности за вашата верига за доставки

Висококачествената маркировка на вторичната опаковка – това е базата за ефективно управление на веригата за доставки. Фирма Videojet може да улесни работата ви по най-различни начини, предоставяйки ви възможности за непосредствен печат с висока резолюция върху кашони и автоматично залепяне на етикети.

Едрошрифтови принтери (LCM)

 • Не се налага да се купуват, складират и съхраняват етикети, а също и кашони с предварително нанесена маркировка за доставчика.
 • Решението с патентования режим за микропочистване позволява да се отделя мастилото през зададени интервали от време, да се предотвратява замърсяването на печатащата глава и да се осигури най-доброто качество на отпечатъка.

Принтер-апликатори (LPA)

 • Отпечатък с високо качество и възможност за автоматично залепване, а също защита от грешки гарантират по-висока скорост и по-добро качество в сравнение с ръчния процес на залепяне на етикети.
 • Проектирани за лесно използване и не изискват значително техническо обслужване.

Термоструен печат (TIJ)

 • Възможност за отпечатване на детайлизирани надписи, много подходящи за различни опаковки.
 • Мастила на базата на метилетилкетон от фирма Videojet, идеално подхождащи за непорести повърхности, гарантират високо качество на отпечатъка дори при прекъсване на работата на производствената линия.

Системи за лазерно маркиране

 • Лазерното маркиране на повърхности DataLase® гарантира изображение с черен цвят с много висока резолюция.
 • Особено ефективни при надписване на кашони с водоустойчиво покритие, доколкото се гарантира ясен тъмен отпечатък, без да се поврежда защитното покритие.
 • Пакетиране и запечатване
 • Вертикално пакетиране
 • Картонени кутии
 • Кашони

Без да е важно, говорейки за старт-стопен или непрекъснат режим, Videojet предлага широк спектър от принтери, които решават производствените задачи, работейки с вертикални опаковъчни машини. За да се избере правилно технологията на маркиране е необходимо да се вземат предвид използваните видове сгъвки и ципове, а също вида на линията за вертикално пакетиране и запечатване.

Проблемите при интегриране могат да бъдат свързани както с ограниченото пространство и необходимостта от монтиране на допълнителни устройства, така и от обмена на данни. Термотрансферните принтери (ТТО) на Videojet са разработени от експерти в областта на опаковането, така че максимално да улесняват всички свързани с тях операции: от монтирането им на линията за вертикално пакетиране и затваряне до тяхното функциониране. Освен това, сервизнаният и технически отдел на Videojet помага да се осъществи правилно първоначалният монтаж на оборудването и гарантира поддръжката му през цялото време на работа на принтера. 

CIJ-icon

Мастилено-струйни принтери (CIJ)

Безконтактният мастилено-струен печат до 5 реда текст, линейни и двумерни баркодове и графики върху различни повърхности, включително писане върху неподвижни опаковки , чрез използване на система за позициониране.

TTO-icon

Термотрансферни принтери (ТТО)

Печатащата глава с цифрово управление отнема мастилото от лентата върху гъвкави опаковки, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.
 

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

В тази сфера на приложение принтерът обикновено е интегриран с конвейр на това място, където излизат запечатени стъклени и метални банки, а също и консерви. В зависимост от мястото на поставяне на маркировката, принтерът може лесно да се настрои за печат на долната, горната или странична повърхности на опаковката.

CIJ-icon

Мастилено-струйни принтери (CIJ)

Безконтактният мастилено-струен печат до 5 реда текст, линейни и двумерни баркодове и графики върху различни повърхности, включително писане върху неподвижни опаковки , чрез използване на система за позициониране.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

За това приложение е възможно да се използват различни варианти принтери, които могат да бъдат вградени непосредствено в машината или монтирани на линията на следващия етап след опаковането в кашони. Оптималното място за монтаж зависи от ограниченията по площ, определени от размерите на оборудването и изборът на маркираща технология.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

TIJ-icon

Термоструйни принтери (TIJ)

Безконтактен печат с мастила, на базата на нагряване на мастила и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхността на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix и други баркодове.

CIJ-icon

Мастилено-струйни принтери (CIJ)

Безконтактният мастилено-струен печат до 5 реда текст, линейни и двумерни баркодове и графики върху различни повърхности, включително писане върху неподвижни опаковки , чрез използване на система за позициониране.

Принтерите за печат върху кашони е най-добре да се вграждат на конвейра в етапа след затварянето на опаковките. Изборът на най-подходящо решение за маркиране се обуславя от типа и обема информация, която е необходимо да се отпечата върху опаковката.

LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактен мастилен отпечатък на различни видове данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) с голям размер приоритетно за вторични опаковки, например кашони.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.

TIJ-icon

Термоструйни принтери (TIJ)

Безконтактен печат с мастила, на базата на нагряване на мастила и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхността на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix и други баркодове.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

 • Брошури
 • Упътване за употреба
 • Примеры внедрения
 • Брошюры

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878