Професионална етика и спазване на законите в Danaher

Посетете сайта www.veraltointegrity.com, за да получите копие от нашия списък от стандарти на поведение или за да изпратите отчет за нарушения в службата по доверие на Danaher за професионална етика и спазване на законите.

http://www.veraltointegrity.com

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878