Сервиз

Сервизният отдел разполага с нови инструменти за диагностика и отстраняване на проблемите от екипа на сервизните инженери и специалистите по консумативи и гарантира качествената поддръжка на оборудването Videojet на цялата територия на Република България.

Сервизните инженери професионално, включително и на територията на вашето предприятие могат да направят ремонт, профилактично обслужване или да ви консултират за постигане на максимално дълго време непрекъсната работа на оборудването.

По въпроси за сервизно обслужване звънете на телефони: +0359 889 226 517 и +0359 2 962 40 10.

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878