Videojet® Labeljet 210

Апликаторът Videojet Labeljet 210 нанася готови самозалепящи етикети върху различни продукти в производства с малка и средна производителност.

  • Харакртеристики
  • Предимства
  • Сфери на приложение
  • Документация
  • Видео
Параметри
Стойност
Скорост на етикетиране 2–30 м/мин (6,6–98,4 фута в минута)
Точност на поставяне ±1 мм (±0,04 инч)
Външен диаметър на етикетната ролка Диаметр 300 мм (11,8 инча)
Опция: 400 мм (15,7 инча)
Вътрешен диаметър на етикетната ролка 76 мм (3 инча)
Минимален размерна етикетите (ширина, умножена по дължина) 12 x 12 мм (0,5 x 0,5 инча)
Максимален размер на етикетите (ширина, умножена по дължина) 104 x 500 мм (4 x 19,7 инча)
Етикетиране спрямо посоката на движение Ляво или дясностранно изпълнение
Функционалните качества дават възможност за ефективно и икономично нанасяне на етикетите:
  • предварително известните параметри на етикетите намаляват времето за настройка;
  • промишления дизайн намалява до минимум времето за обслужване.
Модулната конструкция лесно се адаптира към различни видове приложения:
  • етикетите могат да се нанасят чрез тампонен, контактен или въздушно-импулсен метод.
Vidyard Thumbnail
Labeljet 210 — въздушно-импулсен модул
Vidyard Thumbnail
Labeljet 210 — модул за тампонно маркиране
Vidyard Thumbnail
LabelJet 210 — модул за контактно маркиране

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878