Козметика, средства за лична хигиена, битова химия

Маркиране за налагане и защита на бранда

Дизайнът на опаковката позволява да се отдели бранда от общия фон конкурентни марки. Покрай важната информация, маркировката може да подчертае високото качество на вашите продукти. Освен това, маркиране на самата производствена линия позволява намаляване на запасите от опаковки, на които предварително е нанесена маркировка, защита на продуктите от фалшифициране и незаконни продажби. Videojet предлага и гарантира качествено маркиране, а също нужната гъвкавост и ефективност при работа на оборудването при нанасянето й.

 • Сфери на приложение
 • Интегриране в производствената линия
 • Документи
 • Преглед
 • Твърда пластмаса
 • Гъвкава опаковка
 • Стъклен съд
 • Специална опаковка
 • Аерозолни флакони
 • Сгъваеми кутии
 • Картонени кутии
CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане върху стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатащата глава с цифрово управление отнема мастилото от лентата върху гъвкави опаковки, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.


TIJ-icon

Термоструен принтер

Безконтактен мастилен мастилен печат на разнообразни данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) предимно върху вторични опаковки, например кашони.

LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактен мастилен отпечатък на различни видове данни (буквено-цифрови, лога и каркодове) с голям размер приоритетно за вторични опаковки, например кашони.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.


Идеален надпис

Повече от 80% от бутилките със средства за лична хигиена и битова химия са направени от полиетилен с висока плътност или PET1.

Пластмасовата опаковка съдържа пластификатори, които обезпечават гъвкавостта на опаковката, но затрудняват маркирането. Затова при избор на оптимална технология за надписване е необходимо да се отчита изискването за контрастност и устойчивост и да се направи тестване на надписа с образци от продукта.

Сътрудниците ни от оделите по продажба и обслужване ни помагат при избора на правилната технология за маркиране за производителна работа на линията.

Неорекъснат мастилено-струен печат (CIJ)

 • Безконтактен печат с висока скорост, дори върху опаковки с нестандартни форми.
 • Голям асортимент от светли и тъмни мастила за получаване на голям контраст.
 • Много подходящи за непосредствено отпечатване върху пластмасата или на етикета.
 • Мобилната печатаща глава позволява да се маркира практически на всяко място върху опаковката, в това число на изпъкнала и вдлъбната основа, обезпечавайки максимална гъвкавост на производството.

Системи за лазерно маркиране

 • Създават четлив устойчив надпис, който е много подходящ за разтворители, почистващи вещества и други продукти, които се използват във влажна среда.
 • При работа не се използват мастила и други течности, което позволява да се намали въздействието върху околната среда.
 • Много подходящи за непосредствено отпечатване върху пластмасата или на етикета, особено в подготвени полета за печат.


1 База данных упаковки Euromonitor. На основе анализа типов упаковки 2012 года.

Повече надписи, по-малко брак

Много от технологиите за маркиране са ефективни за пластмасови и хартиени пакети. Обаче фолиото, пакетите, торбите могат да бъдат по-икономичния варианти за опаковки, използването на различни видове фолио с предварително нанесен надпис за всеки аромат, цвят и продукт може да бъде сложно и с много брак.

Широката линейна система за маркиране Videojet дава възможност за отпечатване на данни за продукта, баркодове, съдържимо, лога и друга информация за различни серии, производствени линии и дори отделни единици от продукцията по време на опаковане. Това помага да се намалят загубите и да се обезпечи гъвкавост на производството.

Място: пакет

Термотрансферен принтер (TTO)

 • Много подходящ за нанасяне на надпис върху опаковка от фолио преди напълване
 • Ясните баркодове и лога позволяват на необходимата информация да достигне до купувача.
 • Много подходящи за добавяне на цветни номера, лога, имена или баркодове върху пластмасови ръкави.
Място: пакет

Термоструйни принтери

 • Лесно използване и обслужване, благодарение на иновативната система с касета за чист мастилен печат
 • Отпечатва ясни баркодове, лога и други данни.
 • Много подходящ за отпечатък върху хартиени изделия, например картон.
Място: пакет

Системи за лазерно маркиране

 • Химическата реакция на фолиото от определен вид води до промяна на цвета, което позволява да се създаде ясен надпис.
 • Необходим е ограничен капацитет.
 • Идеални за маркиране на хартиена продукция и някои видове пластмаса.
Място: пакет

Мастилено-струйни принтери

 • Специални мастила позволяват да се обезпечи високо ниво на адхезия и устойчивост на отпечатъка.
 • Пълно интегриране с опаковъчни машини, машини за вертикални вакуумни опаковки и други оборудвания за опаковане.
 • Нанасяне на надпис върху гъвкава хартиена или пластмасова опаковка.

Защита и налагане на бранда

Да защитиш репутацията на своя бизнес и продукти не е лесно. Фалшифицирането и незаконните сделки могат да намалят печалбите, да влошат репутацията на марката и да застрашат потребителите.

Нашите водещи технологии в маркирането и софтуера могат да контролират веригата за доставки и да предотвратят тези неприятности. Решенията могат да са различни – от лесното използване на лазерен принтер за нанасяне на неизтриваеми надписи на пакетите до интегриране на софтуер за включване в надписа на елементи, неподлежащи на фалшифициране.

Място: етикет и пакет

Мстилено-струйни принтери

 • За отпечатване на неголеми, сложни за отпечатване надписи на места, достъпни за глави с дюза 50 мк.
 • Текст с висок контраст е много подходящ за надписване на бутилки с помощта на цветни номера или наименования.
 • Благодарение на гъвкавата конструкция лесно се модифицират за работа с различни размери и форми на опаковката.
 • Ултравиолетовите мастила позволяват да се нанася скрита маркировка.
Място: етикети и пакети

Системи за лазерно маркиране

 • Ясната и устойчива маркировка, логата и текстът, нанесени на стъкления съд, обезпечават защитата на бранда.
 • Снемането на повърхностния слой на цвета на декорираните флакони, позволява да се получи надпис с висок контраст.
 • Маркировката може да се нанесе вътре в опаковката, което предотвратява нейното отваряне.
Място: етикет

Термотрансферен принтер (TTO)

 • Нанася надписа на етикет преди неговото залепяне на стъклото.
 • Технологията за пестене на лента позволява да се намалят използваните консумативи.
 • Качеството на отпечатъка по време на производството често съответства на качеството на предварително напечатаното съсържание.

Маркиране на всякакъв материал

Маркировка на пластиковых бутылках и емкостях

Маркиране на всякакъв материал

Поради различни форми, сфери на приложение и методи на използване, много продукти за лична хигиена и битова химия (козметика, препарати за грижа за кожата и устните, дезодоранти и даже освежители за въздух) се продават в специални съдове. Фактически, именно дизайна на опаковката често ви прави различни и ви гарантира успех.

За да не развали надписа впечатлението, необходимо е още в етапа на проектиране да се избере оптималната технология за надписване на пакетите.

Големият набор от Videojet  технологии ще помогне да направите надписа неотменима част от успешния дизайн на опаковката.

място: етикет и пакет

Системи за лазерно маркиране

 • Мобилната система за лазерно маркиране Videojet 3020 може лесно да се настройва за използване за опаковки с различни размери.
 • Технологията скрайбиране и големите печатни полета позволяват да се обезпечи високо качество на отпечатъка.
Място:
етикет

Принтер-апликатор
(LPA)

 • Модулна и надеждна конструкция за максимална гъвкавост.
 • Може да се справи с голямо натоварване при извънредно високи нива на контрол или високи скорости.
 • Лесно се интегрира в съществуващите системи на линиите.
Място:
етикет

Термотранс
ферен принтер (TTO)

 • Много подходящ за работа с тъмни опаковки, ако се изисква нанасяне на контрастен надпис.
 • Нанасяне на надписа върху етикет, преди неговото залепване.
 • Голям брой различен цвят лента
Място: етикет и пакет

Мастилено-струйни принтери

 • Гъвкави технологии за маркиране на опаковки, практически от всеки материал, размер и цвят.
 • Лесно използване, благодарение на интерактивен сензорен екран.
 • Системата за захранване с мастило Smart Cartridge™ позволява практически на да се елиминират престоите в производството, загубите и грешките.

Стабилна работа на линиите

Аерозолните опаковки се използват в целия свят за козметика, продукти за лична хигиена и битова химия – от почистващи вещества, инсектициди и освежители за въздух до дезодоранти, лак за коса и крем за бръснене.

Единствената трудност при нанасяне на надписи върху аерозолни опаковки идва от закръглената форма на металната повърхност. Videojet предлага технологии за решаване на тази и други сложни задачи за маркиране, така, че да помогне за стабилната работа на вашата линия. 

Място: капак и пакет

Мастилено-струйни принтери

 • Възможност за печат на дъното на опаковката, дори при значителна кривина.
 • Патентованата технология CleanFlow™ — комбинация от печатаща глава със специална конструкция и функция автоматично промиване, която позволява да се избегне натрупването на мастило и по-рядко почистване на главата.
 • Модулната система гарантира до 12 000 работни часа интервал между плановите сервизни обслужвания.
Място: капак и пакет

Системи за лазерно маркиране

 • Голям асортимент от лазерни лещи, мощности и технологии позволяват да се нанесат надписи върху много метали с различна кривина.
 • Подходящ е за гравиране на метал или отделяне на оцветена или маркирана повърхност.

Стандартизиране на опаковките и икономия

Videojet технологията за маркиране може да направи повече от това да напечата върху пакет сериен номер, партида или дата: те улесняват използването и намаляват производствените загуби.

Колкото повече информация от надписа се нанася по време на производството, толкова повече възможности има производителят да направи индивидуална опаковка или партида на стоката, а това от своя страна, дава възможност за по-гъвкаво производство. Технологията на Videojet  за гъвкаво производство дава възможност за нанасяне на цветни наименования и номера, съдържание, баркодове и знаци на продуктите на производствената линия и на вторичните опаковки.

Място: пакет

Системи за лазерно маркиране

 • Лесен и чист начин за маркиране на текст, баркодове и изображения, практически не се изискват консумативи.
 • СО2 лазерът отделя повърхностния слой на предварително нанесено мастило, откривайки материала под него и създавайки висококачествен надпис с висок контраст.
Място: пакет

Мастилено-струйни принтери

 • Маркировка мооже да се нанесе на всички видове картон включително покритие на водна основа и лаково покритие
 • Надежден и икономичен метод за надписване
 • Цветни и пигментни мастила могат да се използват за създаване на висок контраст на кутии с тъмен цвят.
 • Ултравиолетови мастила позоволяват да се нанесе скрит надпис.
 • Невидимите ултравиолетови и инфрачервени мастила позволяват да се нанесе върху опаковката скрит надпис.
Място: пакет

Термоструйни принтери

 • Отлично качество на надписа с висока резолюция, дори и след продължително прекъсване в използването.
 • Лесното интегриране в опаковъчната линия с отпечатък отгоре или отстрани.

Управление на веригата за доставки

Чертливата и точна маркировка на опаковката е изключително важна за ефективната работа на веригата за доставки. Videojet  предлага няколко метода на маркиране за проследяване на продукцията по веригата за доставки, от отпечатване с висока резолюция направо върху кутията до автоматично залепяне на етикетите.

Място: кутия

Едрошрифтово маркиране (LCM)

 • Отпечатване на баркодове, лога и друга информация с висока резолюция.
 • Икономични и надеждни решения.
 • Отстранява неудобствата и допълните разходи, свързани с етикети и специални кутии с предварително нанесен надпис.
 • Вариантът клапанен печат с ниско разрешение идеално подхожда за едър текст.
Място: етикет

Принтер-апликатор (LPA)

 • Висококачествен термотрансферен надпис непосредствено върху етикетите.   
 • Автоматичното апликиране увеличава скоростта и точното нанасяне, а също намалява вероятността от грешки в сравнение с ръчното залепване.
Място: кутия

Системи за лазерно маркиране

 • Отпечатване с висока резолюция на кутии с принтер Datalase® без мастило.  
 • Маркиране на голяма площ, благодарение на голямото разнообразие от лещи.  
 • Висока скорост на печат. 
Място: кутия

Термоструйни принтери

 • Разработени с поддържане на стандарта GS1 DataMatrix.
 • Обезпечават оптимални времена, благодарение на комбинацията от време за престой и краткото време за изсъхване.
 • Опаковъчни и затварящи машини
 • Машини за картонени опаковки
 • Машини, работещи с опаковки от велпапе

Лесното интегриране до, след или непосредствено с опаковъчната машина на линията е изклюително важно за успешното маркиране. Принтерът Videojet може да се вгради в различни участъци от линията за повишаване на гъвкавостта и качеството на маркировката.

CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане на стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатащата глава с цифрово управление отнема мастилото от лентата върху гъвкави опаковки, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.


Laser-icon

Система за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.

Цялата поредица от технологии за маркиране може да бъде вградена в машините за опаковане с картонени опаковки до или след етапа на опаковане. Оптималното място на монтаж зависи от ограниченията в размеритена опаковъчната машина и избраната технология за маркиране.

Laser-icon

Система за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане на стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактният мастилен печат с използване на нагряване и повърхностно напрежение за пренасяне на мастилото върху повърхността на опаковките. Обикновено се използва за отпечатване на 2D DataMatrix кодове и други баркодове.

Най-добре принтерите се интегрират в конвейри след херметизиране на опаковките. Изборът на най-подходяща технология зависи от типа и количеството информация, която е необходимо да се нанесе върху кутията.

LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактен мастилен отпечатък на различни видове данни (буквено-цифрови, лога и каркодове) с голям размер приоритетно за вторични опаковки, например кашони.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

 • Брошури
 • Упътване за употреба
 • Примери за внедряване

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878