Отвеждаща система за вентилация и филтри за лазерно маркиране

Отвеждаща вентилация – важен елемент от лазерната система за маркиране, помагащ да се отделят дим и твърди частици, образуващи се в процеса на маркиране. Отвеждащата вентилация има следната роля:

 • удължава времето за непрекъсната работа, запазвайки чисти лещите на лазера;
 • гарантира безопасни условия на работа за оператора;
 • повишава качеството на надписа на продукта, благодарение на чистите лещи на лазера.

Videojet предлага цял набор от системи за отвеждаща вентилация и филтри за да бъдат удовлетворени изискванията на вашите производствени линии.

 • AD Oracle
 • Advantage Access
 • Отвеждаща система за вентилация Advantage PVC
 • Филтри
275x350-FumeExtractor-Oracle

Комплектът за отвеждаща вентилация AD Oracle при лазерно маркиране –набор от уникални функции в един компактен корпус. Затвореният цикъл и автоматичното управление на потока дават възможност на потребителя предварително да зададе скоростта на потока за намаляване нивото на шума и допълнителна защита на двата филтъра. Двустепенният предварителен филтър има голяма повърхност (12 м²) за по-малките замърсители и удължава интервала между смяната на филтъра.

Всички от изброените функции са стандартни:

 • Автоматично превключване на напрежението (90-257 V) за използване в различни страни по света;
 • Автоматично управление на потока;
 • Технологията филтър на обратния поток за подобряване на работните характеристики и удължаване на живота на филтрите;
 • Корпус от неръждаема стомана;
 • Неголяма заемана площ и нива на шум.
275x350-FumeExtractor-Access

Отвеждащата система за вентилация Advantage Access за лазерно маркиране е била специално разработена за сфери на приложение с малки и средни скорости. Нейната базова конструкция е подходяща за повечето сфери на приложение на 10ватовите лазери. Стандартната окомплектовка включва индикатори за състоянието на филтрите.

Особености:

 • Тристепенно филтриране: предварителен филтър, високо ефективен сух въздушен филтър (HEPA) и химическо очистване ( филтър с дървен въглен).
 • Индикатор за състоянието на филтъра
 • Неголеми размери
275x350-FumeExtractor-PVC

Отвеждащата система за вентилация Advantage PVC за лазерно маркиране е била специално разработена за ефективно отвеждане на токсичния дим, образуващ се при лазерното маркиране на PVC.

Всеки блок е снабден със специален датчик HCL, а също и с универсален датчик за летливи органични вещества VOC за постоянен мониторинг на отработения в блока въздух. Блок за автоматично управление на потока в затворения цикъл влиза в стандартната окомпелковка и гарантира стабилни условия на работа. Очакващият да бъде патентован механизъм за разполагане на филтрите Easi-Glide улеснява смяната на филтрите, прави я бърза и безопасна.

Особености:

 • Вентилатор със силен въздушен поток и високо налягане;
 • Датчик за хлороводород и летливи органични вещества;
 • Автоматично управление на потока;
 • Модерен старт-стопен интерфейс на лазерните принтери.

Филтри за улавяне на дима

Индикатори за състоянието на филтрите


Необходимост от редовна смяна на филтрите

Работа – ако не се наблюдават филтрите, димът и частиците ще останат върху оптиката на лазерната система и това ще се отрази негативно върху качеството на надписите. Колкото по-лоша е отвеждащата вентилация , толкова по-продължителни са престоите на лазера.

Здраве и безопастност – частиците с размер по-малък от микрон, отделящи се при надписване на повечето материали са опасни за здравето, ако се вдишат, а някои материали отделят токсични газове, от които е необходимо да се защитят операторите.

Предимства – качествен надпис на цялата продукция, безопасна работна среда без мирис, чисто работно място и максимално удължено време на непрекъсната работа (без престои).

За по-пълно запознаване с отвеждащата система за вентилация и профилактично обслужване ние настоятелно ви препоръчаме да се запознаете с Ръководство на Videojet за профилактично обслужване на отвеждащата система за вентилация (Videojet Fume Extractor PM Guide).

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878