Електрически компомемти и електроника

Завишените изсквания към контрастност и висока разделителна способност на надписа, а също малките размери на маркираните детайли, обуславят редица уникални проблеми при надписването на електронни и електрически компоненти. Надписът трябва да бъде също така устойчив на въздействие на химикали в хода на производствения процес за да се запази яснотата му.

Videojet има голям опит в тези специализирани области и би могло да се избере най-добрата технология за маркиране по време на производсвените процеси.

  • Сфери на приложение

Принтери за качествен, висококонтрастен, неизтриваем надпис върху малка повърхност

  • Системите за лазерно маркиране Videojet прогарят слой от материала, за да се получи неизтриваем отпечатък на повърхността на детайла, а системата за вентилация позволява да се отделят образуваните при маркиране газове.
  • Лазерът нанася надпис на малки площи с разделителна способност 37 микрона.
  • Мастилено-струйните принтери с голям набор мастила, включително висококонтрастните и пигментни мастила, а също и специални мастила, устойчиви в процеса на производство на такива химикали като изопропилов спирт.

Технологии за максимално продължителна безаварийна работа без нежелани престои и понижаване на производителността

  • Мастилено-струйни принтери с модерни функции за удължаване на интервала между планови обслужвания.
  • Системите за лазерно маркиране Videojet гарантират качествен надпис с минимални усилия от страна на производителя.
  • Намалена цена на ремонта и профилактичното обслужване, благодарение на редица сервизни предложения на Videojet, обезпечаващи продължително време работа без престои и предсказуемост на разходите.

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878