Електрически компомемти и електроника

Завишените изсквания към контрастност и висока разделителна способност на надписа, а също малките размери на маркираните детайли, обуславят редица уникални проблеми при надписването на електронни и електрически компоненти. Надписът трябва да бъде също така устойчив на въздействие на химикали в хода на производствения процес за да се запази яснотата му.

Videojet има голям опит в тези специализирани области и би могло да се избере най-добрата технология за маркиране по време на производсвените процеси.

 • Маркировка микропроцессоров и плат оборудованием Videojet
 • Маркираторы Videojet позволяют качественно наносить информацию на компьютерные платы
 • Маркировка электронных компонентов позволяет качественно отслеживать их движение благодаря кодам 2d
 • Маркировка микропроцессоров и плат оборудованием Videojet
 • Маркираторы Videojet позволяют качественно наносить информацию на компьютерные платы
 • Маркировка электронных компонентов позволяет качественно отслеживать их движение благодаря кодам 2d

Принтери за качествен, висококонтрастен, неизтриваем надпис върху малка повърхност

 • Системите за лазерно маркиране Videojet прогарят слой от материала, за да се получи неизтриваем отпечатък на повърхността на детайла, а системата за вентилация позволява да се отделят образуваните при маркиране газове.
 • Лазерът нанася надпис на малки площи с разделителна способност 37 микрона.
 • Мастилено-струйните принтери с голям набор мастила, включително висококонтрастните и пигментни мастила, а също и специални мастила, устойчиви в процеса на производство на такива химикали като изопропилов спирт.

Технологии за максимално продължителна безаварийна работа без нежелани престои и понижаване на производителността

 • Мастилено-струйни принтери с модерни функции за удължаване на интервала между планови обслужвания.
 • Системите за лазерно маркиране Videojet гарантират качествен надпис с минимални усилия от страна на производителя.
 • Намалена цена на ремонта и профилактичното обслужване, благодарение на редица сервизни предложения на Videojet, обезпечаващи продължително време работа без престои и предсказуемост на разходите.
Пластмаса
Маркировка по электронным компонентам Videojet
Метал
Пример маркировки по нержавеющим металлам каплеструйным принтером Videojet

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти:
+359 2 9624010 / +359 888 617878