Фармацевтични препарати и медицински устройства

Към качеството на променливата информация, нанесена върху опаковката на фармацевтични продукти и медицински устройства се предявяват все по-високи изисквания. Рязкостта и контрастта на кодовете и баркодовете задължително трябва да съответстват на законовите изисквания за проследяемост на продукцията. В допълнение, към готовите решения за нанасяне на серийни номера, Videojet предлага пакети за проверка на сертификатите на изделието (IQ/OQ) и принтери, опростяващи спазването на съответните изисквания на технически контрол в документите 21 CFR, част II, за да се опрости издаването на необходимите документи.

 • Сфери на приложение
 • Интегриране към производствена линия
 • Документация
 • Обзор
 • Картонена опаковка
 • Банки
 • Етикети
 • Флакони и ампули
 • Гъвкава опаковка
 • Кашони
CIJ-icon

Мастилено-струйни принтери за дребен шрифт

Безконтактен, мастилено-струен печат за текст до 5 реда, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително печат върху неподвижна опаковка, чрез използване на системи за позициониране.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатаща глава с цифрово управление нанася мастило от термотрансферната лента непосредствено върху гъвкава повърхност, което дава възможност да се получи отпечатък с висока резолюция в реално време.

TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактен мастилен печат на базата на нагряване на мастилата и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхноста на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix кодове и други баркодове.

LCM-LPA-icon

Големи надписи (LCM)

Безконтактен мастилен печат на различни типове данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) с големи размери, приоритетно за вторични опаковки, например кутии.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Инфрачервеният лъч на лазера, фокусиран и направляван последователно от контролируеми неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие (прогаряне) върху повърхността на опаковката.

LCM-LPA-icon

Принтер апликатор (LPA)

Отпечатване и залепяне на етикети с различни размери на различни видове опаковки.


Система за лазерно маркиране

 • Лесен и чист метод за маркиране на текст, баркодове или изображения, при работа практически не се изискват консумативи.
 • Позволяват създаване на устойчиви кодове, а също може да се маркират няколко съседни продукта при завъртане на машината.

Термоструйни принтери

 • Стандарт за фармацевтичните и медицински отрасли за маркиране на порести повърхности (картони).
 • Печати с по-висока резолюция, в сравнение с други системи за мастилен печат.
 • Висококачествените мастила идеално подхождат за фармацевтичните отрасли.

Мастилено-струйни принтери

 • Универсален метод за маркиране, особено при използване на широк асортимент от специални мастила.
 • Може да надписва всички видове картони, включително такива с непорести или водоустойчиви покрития.

Лазеры наносят высококачественные штрихкоды на картонную упаковку

Есть два способа получить более качественные штрихкоды на белой картонной упаковке для фармацевтической продукции с помощью лазера. (1) Попросить переработчика картона добавить карбонат кальция или оксид алюминия на картонное покрытие для повышения контрастности маркировки. (2) Во время производства нанести покрытие, реагирующее с лазером, в определенных местах коробки, что позволит изменить цвет с помощью лазера и нанести высококонтрастную черную маркировку на белом фоне.

Мастилено-струйни принтери

 • Гъвкаво решение за маркиране на бутилки.
 • Осен големият асортимент видими мастила, за скрити надписи може да се използват мастила, видими само под ултравиолетова или инфрачервена светлина, а също целият спектър невидими мастила, които могат да защитят вашия бранд.

Системи за лазерно маркиране

 • Ефективен метод за създаване на неизтриваема маркировка непосредствено на повърхността на бутилки или кутийки.
 • Благодарение на използването на неголеми огледала или електродвигатели за изменение на посоката на лазера може да се нанася маркировка непосредствено на пластмасови бутилки или чрез прогаряне на повърхностния мастилен слой на етикета.

Термотранс
ферен принтер (TTO)

 • Лесен метод за пряко контактно маркиране на етикети преди тяхното залепяне на бутилки или опаковки.
 • Лесна интеграция и надеждно закрепване.
 • Отпечатването с висока резолюция е много подходящо за баркодове, сложни маркировки и информация за продукта.

Мастилено-струен принтер

 • Лесно интегриране на печатащите глави с неголеми размери и гъвкави тръбопроводи в маркиращото оборудване
 • Благодарение на големия асортимент мастила, мастилено-струйният печат позволява да се нанася надпис както на хартиени, така и на пластмасови етикети, а също предлага голям избор от цветове за създаване на необходимия контраст.

Системи за лазерно маркиране

 • Може да се използват за аблация на предварително нанесен тъмен „прозорец за маркиране” на етикетите.
 • Позволява да се създаде точен надпис при ниски експлоатационни разходи, благодарение на неголямото количество консумативи.

Термоструйни принтери

 • Идеален метод за маркиране на етикети преди тяхното залепяне на опаковката.
 • Гарантира високо качество и контрастност при създаване на сложни двуизмерни надписи или кодове DataMatrix.
 • Печатаща глава с неголеми размери лесно се интегрира в оборудване за залепяне на етикети.

Значение на интегрирането

За качеството на надписите е необходимо точно подаване на материала и монтиране на принтера, изключващо вибрации. Това е особено важно при нанасяне на сложни DataMatrix кодове. Преди да заработи новата линия или системата за маркиране е необходимо да проверите, гарантира ли конвейра плавно движение на опаковките, без вибрации.

Мастилено-струйни принтери

 • Технология за ефективно маркиране на стъклени флакони.
 • Използвайте сложен софтуер за да гарантирате висока точност на нанасяне на капките, което е особено важно за неголемите двумерни кодове.
 • Видимите, UV-мастила и мастилата, устойчиви на температурни въздействия могат да се използват за маркиране на продукти без специални етикети.

Системи за лазерно маркиране

 • Фирма Videojet предлага едно от най-широките портфолия за решения с лазер в бранша.
 • Инженерите на Videojet могат да ви помогнат да изберете от асортимента на въглеокисни, оптични и ултравиолетови лазери за отличното маркиране на вашите опаковки.
 • Оптичните лазери могат да се използват за маркиране на ръбовете на флаконите

Термоструйни принтери

 • Използват печатаща глава с висока резолюция и неголеми размери, която е много подходяща за порести и полупорести материали.
 • Няколко печатащи глави, обединени в масив или интегрирани в системата за позициониране, може да се използват за маркиране на материали с ролково подаване.

Термотрансферни принтери (TTO)

 • Може да се интегрират в лентопроводими или опаковъчни системи със закрепвания, характерни за всеки производител на опаковъчно оборудване.
 • Гарантират широкоформатен печат на буквено-цифрова маркировка, баркодове и прости едноцветни знаци с висока резолюция.

Системи за лазерно маркиране

 • Могат да се използват за маркиране на различни материали с блистерно покритие.
 • Правилно подбраната и настроена система за лазерно маркиране позволява да се нанася висококачествен надпис веднага, на няколко потока продукти.

Многопоточен блистер и маркиране в движение

Многопоточна конфигурация, използвана за опаковане на фармацевтични препарати и медицински устройства, създава уникални предизивикателства пред процесите за интегриране. Термоструйните принтери Videojet Wolke имат няколко печатащи глави, позволяващи едновременно да се маркират няколко пакета с помощта на един принтер. Освен това, СО2 лазерът Videojet обезпечава големи области на маркиране, което позволява да се задвижат няколко потока в старт-стопен или непрекъснат режим.

Подобряване на доставките и икономия на средства

Четлива информация за партидата на стоката и доставчика, директно върху кашона позволява да се проследява стоката във всички звена от веригата за доставки и бързо да се идентифицира в случай на отказ. Ако това не е забранено по силата на някакви локални стандарти, като HDMA, нанасянето на дадената информация направо върху кашона опростява опаковките и ги стандартизира.

Принтер-апликатор (LPA)

 • Стандартен метод за идентифициране на продукта за доставка на търговския партньор.
 • Автоматизираните решения за нанасяне на етикети могат значително да намалят вероятността от неправилно етикетиране и нанасяне на етикети с нечетим текст, което позволява да се подобри качеството на проследяване на продукцията.
 • Автоматичното залепяне на етикети на кашони е по-бързо и по-точно от ръчното залепяне и изключва възможността от избиране на неправилния етикет.

Едрошрифтови принтери (LCM)

 • Позволяват да се отпечата информация непосредствено върху кутията, включително на сканируеми баркодове.
 • Много икономични и надеждни.
 • Елиминират необходимостта от купуване, складиране и съхранение на етикети, а също и необходимостта от кутии с предварително нанесен надпис.

Термоструйни принтери

 • Отпечатък с висока резолюция директно върху кашона.
 • Печатащата глава с висока резолюция може да се използва няколко пъти за създаване на едро изображение на задната повърхност на кашона и върху други порести повърхности.
 • Етикети
 • Машина за картонени опаковки
 • Контролни везни
 • Конвейр със странично захващане
 • Конвейр за флакони и ампули
 • Машина за термични опаковки

Съществуват няколко технологии за контактен и безконтактен печат върху етикет. Правилното и точно управление на етикетите улеснява нанасянето на качествен буквено-цифров код или баркод.

TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактен мастилен печат на базата на нагряване на мастилата и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхноста на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix кодове и други баркодове.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатаща глава с цифрово управление нанася мастило от термотрансферната лента непосредствено върху гъвкава повърхност, което дава възможност да се получи отпечатък с висока резолюция в реално време.

Маркировката може да се нанесе на няколко места и да се интегрира в самата машина за опаковане в кашони или на изхода с конвейра. Ако се налага, може да се маркира преди момента, в който продуктът попада в машината за опаковане в картонен кашон.

CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане върху стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактен мастилен печат на базата на нагряване на мастилата и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхноста на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix кодове и други баркодове.

Интегрирането на принтера с контролните везни позволява по-голяма точност при подаването на материала, за подобряване на общото качество на печат и качеството  на DataMatrix кодовете.

TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактен мастилен печат на базата на нагряване на мастилата и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхноста на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix кодове и други баркодове.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Инфрачервеният лъч на лазера, фокусиран и направляван последователно от контролируеми неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие (прогаряне) върху повърхността на опаковката.

Лесното интегриране на принтера с конвейра със странично захващане позволява да се нанася както видима, така и скрита маркировка в горната част или на дъното на фармацевтичните бутилки. Също така лесно може да се включи проверка на надписа до изхода на бутилките от конвейра.

CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане върху стационарна опаковка при използване на система за позициониране

Точността на безконтактния печат е изключително важна за проследяване на кодовете на неголеми фармацевтични опаковки. Такива кодове намират приложение в «Brite Stocking» с отложено нанасяне на етикети. Прецизното движение на звездообразния механизъм гарантира идеалното подаване на материал за такова приложение.

CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане върху стационарна опаковка при използване на система за позициониране

Точното интегриране и управление на механизмите позволява да се нанесе качествена маркировка на ролков материал, в това число фолио за запечатване на блистери и други запечатващи фолиа. 

TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактен мастилен печат на базата на нагряване на мастилата и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхноста на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix кодове и други баркодове.

 • Брошури
 • Упътване за употреба
 • Примери за приложение
 • Технически описания

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878