Производсво на продукти от месо и птици

Маркирането на месо и птици се явявя едно от най-сложните, тъй като се осъществява в много неблагоприятни условия – екстремна температура и влажност до влага и прах. За решаване на тези задачи Videojet оредлага продукти, които които помагат да се нанесе надпис, като сериен номер или партида, дата, държава на произход и други задължителни данни за опаковките на всички видове.

 • Картонена опаковка
 • Интегриране в производствената линия
 • Документи
 • Преглед
 • Лоток
 • Хранителна обвивка
 • Вакумирано/термосвиваемо фолио
 • Торба/пакет
 • Картонена опаковка
 • Банка
 • Кутия
CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, вклщчително писане на стационарна опаковкапри използване на система за позициониране.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатащата глава с цифрово управление отнема мастилото от лентата върху гъвкави опаковки, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.

TIJ-icon

Термоструен принтер

Безконтактен мастилен мастилен печат на разнообразни данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) предимно върху вторични опаковки, например кашони.

LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактен мастилен отпечатък на различни видове данни (буквено-цифрови, лога и каркодове) с голям размер приоритетно за вторични опаковки, например кашони.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.


Повече износ = повече маркиране

Благодарение на научните достижения в областта на опаковането в модифицирана газова среда месото при съхраняване запазва своя червен цвят и има по-дълъг срок на съхранение, което позволява продуктите да се доставят на най-отдалечените пазари. Излизането на нови пазари означава използване на по-голям брой надоиси. Благодарение на лесния за използване интерфейс Videojet с възможност за програмиране чрез USB и мрежов софруер CLARiSUITE™, програмирането и избора на задание за печат става чрез много лесни операции.

Залепен етикет на фолиото и направо на подложката.

Непрекъснат мастилено-струен печат (CIJ)

 • Идеално подходящ за множество подложки
 • Мастила, устойчиви на конденз, гарантират фиксирането на надписа, независимо от това, на какво място на опаковката е нанесена.
 • Промяната на заданието за печат е много лесно, благодарение на удобния интерфейс за създаване на съобщения и свързването им с мрежовия софтуер.
На фолио

Термотрансферен принтер (TTO)

 • Лесно се нанася върху всяко фолио за подложка преди напълване.
 • Като правило, това гарантира по-ясен и бърз отпечатък на кодове в сравнение с други методи за маркиране.
 • Може да се използва за печат както на стационарни, така и на движещи се продукти.
 • Може да се нанася практически върху повърхност с всички цветове, а втова число и на тъмно фолио.
Залепен етикет
 

Принтер-аплокатор (LPA)

 • Адаптираните етикети с променлива информация, като например тегло, срок на годност и цена на една опаковка.
 • Автоматичното поставяне изключва необходимостта от ръчна обработка на етикетите

Клас на защита IP за агресивни среди

Много производители на продукти от месо и птици защитават своето маркиращо оборудване от агресивна влажна среда с помощта на предпазни капаци. Единствената истинска гаранция за защита от повреждане, свързано с въздействие на вода, може да бъде защита на оборудването със степен IP. Много от решенията за защита нямат степен IP и следователно не могат наистина да защитят принтера.

Videojet предлага пълна гама от принтери със степен на защита IP65, които са защитени от пара, пръски и разплискана вода и не се налага допълнителна защита на конструкцията. Колкото по-надежден е принтерът, толкова по-малка е вредата от попадане на влага, по-малко е обслужването по-продължителна безотказната работа.

Близо до клипса
 

Непрекъснат мастилено-струен печат (CIJ)

 • Мастиленоструйните принтери с непрекъснат печат от неръждаема стомана 316 гарантират защита от ръжда и корозия в агресивна и влажна среда.
 • Технологията на пеатащата глава CleanFlow™ позволява да се избегне процеса на замърсяване и почистване на печатащата глава и гарантира четливост на надписа дори близо до клипса.
Близо до клипса и информация за продукта

Термотрансферен принтер (TTO)

 • Ясна, лесночетима и устойчива към ниски температури опаковка.
 • Интегрира се непосредствено в производствената линия и маркира фолиото преди неговоро напълване.
 • Много подходящ за отпечатване на информация за хранителните стойности, инструкции за безопастност и друга информация за продукта, също и графики.
 • Принтери със степен на защита IP65 харантират устойчивосткакто на надписа, така и на оборудването.

Специални мастила за всеки вид фолио

Съществуват стотици видове фолиа за опаковане на продукти от месо и птици. Като правило, фолиата се класифицират по типа на създаваната от тях защита, дебелина и гъвкавост. Те могат да се използват за създаване на определени атмосфери, а също за гарантиране на възможност за замразяване или размразяване на продукта директно в опаковката.

Край на фолиото
 

Непрекъснат мастилено струен печат (CIJ)

 • Може да печата върху повърхности със всякаква форма
 • За повишаване на качеството на изображението се препоръча да се нанесе маркировка близо до края с клипса или да се премести печатащата глава на по равна повърхност.
Край на фолиото и неравна повърхност

Термотрансферен принтер (ТТО)

 • Гарантира хубав четим отпечатък върху неравна повърхност, доколкото той се нанася преди вакуумната обработка.
 • Много погходящ за случаите когато вакуумната пломба минава само по периметъра на опаковката или ако не се използва нагряване
 • Нанасянето на допълнителна информация върху опаковката, например информация за хранителните стойности и алергени или лога на продукта.

Намаляване на броя етикети на линията

Продуктите с променливо тегло представляват са сложни за маркиране поради уникалните данни за тегло. Често принтер-апликаторите се поставят близо до контролните везни за точно измерване и отпечатък на теглото на продукта. Единствено използване на технологии за маркиране може да бъде по-евтино и ефективно. За икономия на време и пари може да се добави контролна везна в принтер Videojet, така че веднага да се запише теглото на продукта, срока на годност и номера на партидата. 

Стандартен печат
 

Непрекъснат мастилено-струен печат (CIJ)

 • Лесно интегриране с устройства за запечатване на пакети, което позволява повишаване на производителността.
 • Създава ясен, добре четим надпис.
 • Особено ефективен при маркиране в по-сложни условия, например върху много дебели торби, повторно затворени с цип.
Стандартен надпис и информация за продукта

Термотрансферен принтер (TTO)

 • Отпадналата необходимост от използване на предварително напечатено фолио е благодарение на термотрансферен принтер за нанасяне на информация за продукта в процеса на опаковане.
 • Печати лога, баркодове и изибражения с висока резолюция.
В готовой рамке
и прямо на упаковке

Мастилено-струен принтер

 • Светли пигментни мастила могат да се използват на тъмни повърхности за допълнителен контраст
 • Сензорите за цвят позволяват да се нанася маркировка на определени участъци на кутията за създаване на висококачествен и четим надпис.
В готовой рамке
и прямо на упаковке

Систем аза лазерно маркиране

 • Отпечатък с висока резолюция идеално подхожда за нанасяне на данни за страната на произход и допълнителна информация за продукта върху стандартна картонена опаковка
 • Намалявате загубите от подготовка за печат и обезпечавате подготовката на опаковки на места, за нанасяне на лога, баркодове или специфична информация за продукта.

Помислете за лазер за дългосрочни ползи

Лазерите могат да бъдат мощен инструмент за надписване, обезпечавайки максимална четливост и устойчивост на отпечатъка нез да използват мастила и ленти. При работа с лазерни принтери винаги използвайте устройство за вентилация с чисти филтри за улавяне на остатъците от прах в помещенията, където се осъществява маркирането. Videojet може да отговори на всички ващи въпроси отностно лазерното маркиране и да предостави всичко необходимо за безопасно и ефективно маркиране на продуктите.

Директно на банката или на етикет

Мастилено-струйни принтери

 • Автоклавните термохромни мастила са разработени специално за непрекъснат струен печат върху метални банки и изпълняват ролята на индикатор за качество (чрез промяна на цвета), който гарантира, че продуктите от месо и птици са минали през автоклавна обработка.
 • Така също са налични мастила, не съдържащи метилетилкетон.
Прямо на банке
или этикетке

Системи за лазерно маркиране

 • Създават перманентни надписи чрез промяна на цвета в резултат на химични реакции, гравиране на повърхности, отделяне на повърхностен слой.
 • При надписване на стъклени или метални банки се използва отделяне на етикета на продукта или нанасяне на надпис непосредствено на повърхността на съда.

Значение на характеристиките на лазера

Лазерът може да се използва за отделяне на предварително нанесен цвят на всяка опаковка, позволява да се покаже цвета на основния материал. Даденият метод, известен ка „яблация” може да се използва за всеки вид опаковка с предварително нанесен пласт, вклщчително фолио. Комбинацията от най-добрите лазерни технологии и оптималните видове лещи позволява да се отдели повърхностният слой на опаковката без да се засегне нейната цялост. Videojet предлага най-големия асортимент лещи и лазерни технологии и може да ви помогне да изберете подходящо решение за абляция на опаковката с предварително нанесен слой.

Висока резделителна способност на сканиране

Баркодове, които се нанасят на кутии при производството на продукти от месо и птици, включват ITF-14 за кутии с фиксирано тегло и GS1-128 за продукти с променливи стойности. Баркодът ITF-14 позволява да се зададе номер GTIN на продукта, а GS1-128 дава възможност на производителите да включат допълнителна информация за продукта, например теглото на опаковките и сведения за серийни номера или партиди. Решението на Videojet за маркиране на кутии позволява да се отпечатват всякакви баркодове с висока резолюция.

Непосредствено върху кутията

Системи за лазерно маркиране

 • Лазерното маркиране на повърхности DataLase® гарантира изображение с черен цвят с висока резолюция.
 • Дава възможност за нанасяне на графични изображения, текстове с различни размери и баркодове направо върху гогрирани кашони.
 • Особено ефективен е при печат върху кутии с водонепропускливо покритие, доколкото гарантира четлив тъмен печат, неповреждайки защитното покритие.
Непосредственно на ящике

Едрошрифтова маркировка (LCM)

 • Предоставя повече място за информация за продукта, графики и баркодове.
 • Големите по размер баркодове е лесно да се сканират, а големият шрифт е по-лесно да се чете от разстояние.
 • Едрошрифтовите мастиленоструйни принтери Videojet Серия 2300 използва технология на микропочистване, гарантираща автоматично почистване на печатещата глава преди печат и гарантираща високо качество на печат.
На етикета

Принтер-аппликатор (LPA)

 • Много подходящ за висококачествен термотрансферен печат на текст и баркодове с висока резолюция.
 • Настройване на параметрите на етикетите може да стане на принтера с помощта на удобно меню.
 • Механизмът са компенсиране на времето при автоматично позициониране на етикетите намалява времето за залепяне и повишава производителността.
 • Хоризонтално пакетиране и херметизиране
 • Вертикално пакетиране и херметизация
CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактен мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително печат на стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатащата глава с цифрово управление отлепва мастилото от лентата върху гъвката опаковка, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.

 

Laser-icon

Система за лазерно маркиране

Инфрачервения лъч на лазера, фокусиран и насочван последователно от неголеми контолируеми огледала, създава изображение за сметка на топлинното въздействие върху повърхността на опаковката.

LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактният мастилен надпис на различни данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) върху вторична опаковка, например кутия.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатване и залепяне на етикети с различен размер на различни видове опаковки.


CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактен мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително печат на стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

TTO-icon

Термотрансферные принтеры

Печатащата глава с цифрово управление отлепва мастилото от лентата върху гъвката опаковка, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.

 

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатване и залепяне на етикети с различен размер на различни видове опаковки.


LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактният мастилен надпис на различни данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) върху вторична опаковка, например кутия.

 • Брошури
 • Упътване за употреба
 • Примери за приложение

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878