Videojet® 1550

Изключително гъвкав за настройване, принтерът Videojet 1550 е предназначен за множество различни системи за пакетиране. Използването на този модел принтер гарантира продължителна работа без престои, което го прави подходящ за линии със средна производителност. Притежава допълнителни функции за намаляване на грешките и повишаване на производителността.

Системата Code Assurance помага да се изключат операторските грешки в производството и гарантира правилното надписване на продукти и опаковки. Вградената поддръжка предоставя информация за експлоатационната готовност на принтера, което позволява да се изяснят техническите и операционни причини за непланирани престои. Тези данни се подават в логическа последователност и дават възможност на оператора да отстрани проблемите.

Характеристика
Стойност
Печатещи глави 1
Мастила MEC
Максимален брой редове 4
Максимална скорост на линията (1) 279 м/мин
Защита от въздействие на околната среда IP55 (по избор)
Продължителност на работа на мастиления модул (интервал на обслужване) До 12 000 часа
Дължина на тръбопровода на печатещата глава 3 м (6 м по избор)
Брой запазени съобщения 250
Касети с вграден микропроцесор Включен в доставката на принтера
Модули на печатещите глави Plug and Play Включени в доставката на принтера
USB Включено в доставката на принтера
Предаване на данни Ethernet и последователен порт RS-232
Технология за подаване на въздух в главата /CleanFlow™ Включена в доставката на принтера
Допълнителни входно-изходни портове и възможност за управление
Дисплей (потребителски интерфейс) Цветен сензорен 10,4-инчов дисплей на база CLARiTY®

# Като опция  

(1) ) Печати на един ред, 10 символа на инч

Скоростта не е за сметка на качеството.
 • Технологията Dynamic Calibration™ автоматично коригира параметрите на мастилено-струйния печат, гарантирайки високо качество на отпечатъка.
 • Отпечатване на от 1 до 5 реда текст с отчитане на различните изисквания към отпечатъка.
  • Максимална скорост при маркиране на един ред — 279 м/мин.
  • Максимална скорост при маркиране на два реда — 81 м/мин.
  • Максимална скорост при маркиране на три реда — 36 м/мин.
Принтер за продължителна непрекъсната работа.
 • Технологията CleanFlow™ предотвратява натрупването на мастило – причина за принудителни престои при обичайните мастилено-струйни принтери.
 • Дълъг интервал от време между профилактичните обслужвания; продължителност на работа на мастиления модул — до 12 000 часа.
 • Вътрешната помпа отменя необходимостта от въздух от вън и намалява до минимум вероятността от попадане на замърсявания в мастиления поток.
 • Автоматично промиване на главата способства за бърз пуск, дори след продължителен престой.
Без замърсяване, без загуби, без грешки
 • Рзход на мастило при зареждане — само 2,4 мл/час
 • Системата за захранване с мастило Smart Cartridge™ практически изключва разливането му и способства за използване на правилния вид мастило.
Вградена система за защита от грешки при маркиране Code Assurance
 • Уникалната вградена система Code Assurance защитава от грешки и помага за тяхното отстраняване, а също така опростява и улеснява намирането и отстраняването на неизправностите.
 • Въвеждането на информация от оператор се регулира от редица правила, които улесняват работата му с помощта на съвети, падащи менюта, календари и готови формати за данни.
Вградени средства за поддържане на производителността запазват работоспособността на линията.
 • Интерфейси с ярки сензорни екрани с диагонал 10,4 инча показват нивото на мастилото в реално време, предупреждават за необходимост от техническо обслужване, предоставят информация за печатното задание и т.н.
 • Информацията за повреда се изобразява моментално, което позволява бърз рестарт на принтера и линията.
 • Детайлизация и анализ на данните за експлоатационна готовност на принтера, определяне на техническите и експлоатационни причини за престоя, уточняване на първопричините и нормализиране на работния процес.

Други сфери на приложение

vf-cleanflow-us

ПЕЧАТАЩА ГЛАВА С ПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ПРОМИВАНЕ CLEANFLOW™

Новата конструкция на печатащата глава със система за автоматично промиване CleanFlow™ гарантира максимално продължително време на непрекъсната работа. Намалявайки зацапването на печатащата глава с мастило, което при обичайните принтери води до принудителни престои, новата конструкция на печатащата глава намалява необходимостта от обслужване и удължава времето на непрекъсната работа. По тази причина се получава четлив и равномерен надпис, дори в края на дълъг производствен цикъл.

vf-1650-uhs-us

ТЕХНОЛОГИЯТА DYNAMIC CALIBRATION™

Dynamic Calibration™ използва най-съвременните методи за контрол в отрасли с автоматично регулиране на настройките на мастилено-струйните принтери. Както и да променяме външната температура и влажност през деня и в зависимост от сезона, може да разчитаме на високо качество на печата – с помощта на Videojet.

СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

Проблем с принтера? Грешка на оператора? Не се опитвайте просто да отстраните симптомите. Определете първопричината и я отстранете, за да подобрите трайно производителността на линията и времето на безаварийна работа. От демострацията ще разберете колко е лесно да получите необходимата информация за това как да действате.

vf-code-assurance-us

CLARiTY™ ЗА ТОЧНО МАРКИРАНЕ

Принтерите Videojet 1550, 1650 и 1650 UHS се отличават с модерен интерфейс CLARiTY™, позволяващ им да изберат правилното задание и да въведат коректните данни. Разгледайте за да разберете как CLARiTY™, гарантира правилното маркиране на продуктите и опаковките във вашата фирма.