Videojet® 3430

Системата за лазерно маркиране Videojet 3430 в корпус със степен на защита IP65 дава възможност за по-високи скорости при маркиране в своя клас до 2000 символа в секунда. Изключително доброто качество на отпечатъка я прави идеална за системи с висока производителност, където се изисква точност на надписа на големи обеми бързодвижеща се продукция.

 • Характеристики
 • Предимства
 • Сфери на приложение
 • Документи
 • Видео
Характеристики
Стойност
Лазерна тръба CO2
Максимална мощност 50W
Охлаждане на лазера Течно
Максимална скорост на печат 2000 символа в секунда
Максимална скорост на линиите 900 м/мин
Защита от въздействие на околната среда IP65
Входящ лъч Управляем лъч
Очаквана продължителност на живот на лазерния генератор 35 000 часа
Дължина на вълната на лазера 10,3 мкм
Фокусно разстояние 125–200 мм (4,92–7,87 инча)
Максимална площ на маркиране 139 x 135 мм (5,47 x 5,31 инча)
Стандартен вход-изход Вградени контакти
Стандартен потребителски интерфейс Клавиатура мембранен тип
Допълнителен потребителски интерфейс Преносим дистанционен мембранен тип
Използване на външен източник на въздух Не
Благодарение на лесната експолоатация операторът може да се съсредоточи върху производството, а не върху принтера.
 • Голямото поле за маркиране дава възможност на лазера за по-дълго време за надписване на движещи се стоки с по-малки мощности.
 • Оптимизираният софтуер за управление изчислява най-ефективния метод за маркиране с неголяма скорост.
 • Маркиране със скорост до 2 000 символа в секунда.
 • Максимална скорост на линиите – 900м/мин.
Допълнителното време на напрекъсната работа повишава производителността и намалява загубите.
 • Конструкцията на лазерната тръба предполага голям обем на газа, нейната система е оптимизирана за въздушно охлаждане, което увеличава живота й до повече от 35 000 часа.
 • На бутилиращи линии е възможна скорост на маркиране до 60 000 бутилки в час, ако надписите се нанасят върху етикети.
 • Устройството в корпус със степен на защита IP65 с вътрешни вентилатори и система за водно охлаждане може да се използва в неблагоприятни условия с минимална честота на обслужване за удължаване на времето за безаварийна работа.
Модерната конструкция гарантира добро качество на отпечатъка, независимо от сферите на приложение.
 • Улеснено е включването на системата в други опаковъчни оборудвания.
 • Различните методи за пренасяне на лъча на опаковъчни или пакетиращи оборудвания за най-добро качество на отпечатъка и време на непрекъсната работа на системата.
 • Няколко вида свързване за интегриране на лазерната система с множество различни системи за управление.
 • Оптимизирано управление на движението на лазера улеснява нанасянето на сложни маркировки (двуизмерни баркодове, голям обем информация и др.)
Vidyard Thumbnail
Области применения лазерных систем маркировки