Обслужване и поддръжка


Благодарение на изключителните знания и опит в обслужване на оборудването, специалистите по поддържане и обслужване на Videojet могат да оптимизират вашите процеси на маркиране. Техническите специалисти могат да ви консултират по телефона или при необходимост да посетят производството.

Независимо от това дали вие обслужвате производството си самостоятелно или се обръщате към специалисти, Videojet може да ви предложи оптимален пакет за серизно обслужване в зависимост от вашите нужди, на разумна цена.
Обслужване на мястото

  • Повече от 200 квалифицирани и сертифицирани специалисти за сервизно обслужване по места
  • Бърза реакция
Техническо обслужване

  • Обслужване с отчитане на вашите задачи и в съответствие с производствения ви график


Договор за обслужване

  • Гъвкав избор на пакет за обслужване
  • В съответствие със специфичните изисквания към обслужването
  • Фиксирано ежемесечно заплащане
Техническа поддръжка

  • Директна връзка с техническите специалисти
  • Високи стандарти при отстраняването на неизправностите и избора на решения.

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878