Видео оборудване Videojet

Мастилено-струйни принтери

Vidyard Thumbnail
ПЕЧАТАЩА ГЛАВА С ПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ПРОМИВАНЕ CLEANFLOW™
Vidyard Thumbnail
ТЕХНОЛОГИЯ DYNAMIC CALIBRATION™
Vidyard Thumbnail
CLARiTY™ ЗА ТОЧНО МАРКИРАНЕ
Vidyard Thumbnail
РЕШЕНИЕ ЗА МАРКИРАНЕ НА ПРОДУКТИ „В КРЪГ”
Vidyard Thumbnail
МАРКИРАНЕ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ С ПРИНТЕР 1610 DH
Vidyard Thumbnail
РЕШЕНИЯ ЗА МАРКИРАНЕ НА ГАЗОВИ БУТИЛКИ С МАСТИЛЕНО-СТРУЕН ПРИНТЕР
Vidyard Thumbnail
МАРКИРАНЕ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ С VIDEOJET ОБОРУДВАНЕ

Термотрансферни принтери

Vidyard Thumbnail
ТЕРМОТРАНСФЕРНИ ПРИНТЕРИ VIDEOJET
Vidyard Thumbnail
ИЗПИТВАНЕ НА МАКСИМАЛНАТА СКОРОСТ НА ТЕРМОТРАНСФЕРНИЯ ПРИНТЕР DATAFLEX PLUS
Vidyard Thumbnail
ТЕРМОТРАНСФЕРНИ ПРИНТЕРИ VIDEOJET

Лазерни принтери

Vidyard Thumbnail
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛАЗЕРНИЯ ПРИНТЕР VIDEOJET 3020
Vidyard Thumbnail
ВЪГЛЕОКИСЕН ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР СЕРИЯ 3000 (АНГЛ.)
Vidyard Thumbnail
ПРИМЕРНО МАРКИРАНЕ НА ВЕЛПАПЕ С ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ VIDEOJET
Vidyard Thumbnail
МАРКИРАНЕ НА ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ С ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР VIDEOJET
Vidyard Thumbnail
МАРКИРАНЕ НА ГИПСОВИ ПАНЕЛИ С ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР

Термоструйни принтери

Vidyard Thumbnail
4-и ГЛАВОВИЯТ ТЕРМОСТРУЕН ПРИНТЕР СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА МАРКИРАНЕ НА СЪСТАВА НА ПРОДУКТА (Скоростта е произведението 0.25Х)
Vidyard Thumbnail
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕРМОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ (АНГЛ.)

Промишлени апликатори и принтер-апликатори

Vidyard Thumbnail
АПЛИКАТОР VIDEOJET LABELJET 210 С МОДУЛИ ЗА ВЪЗВРАТНО-ПОСТЪПАТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ
Vidyard Thumbnail
АПЛИКАТОР VIDEOJET LABELJET 210
Vidyard Thumbnail
АПЛИКАТОР VIDEOJET LABELJET 210 С ВЪЗДУШНО-ИМПУЛСНИ МОДУЛИ

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878