Tютюнева промишленост

Маркирането на цигарени изделия е една от най-сложните задачи, т.к. оборудването трябва да работи идеалнно на много високи скорости в силно запрашена среда. При тези обстоятелства чистотата се явява най-важното изискване за гарантиране на качеството на крайния продукт.

Videojet предлага голям асортимент от мастилено-струйни принтери, лазерни и термоструйни принтери, които лесно се интегрират в производствените линии. Предложението на фирма Videojet с използване на Codentify® защитава вашите инвестиции.


 • Сфери на приложение
 • Интегриране на производствената линия
 • Документация
 • Обзор
 • Мека опаковка
 • Твърда опаковка
 • Картонена опаковка
 • Пакети и други опаковки
 • Кашони
CIJ-icon

Каплеструйная печать (CIJ)

Бесконтактная каплеструйная печать до пяти строк текста, линейных и двумерных штрихкодов и графики на различных упаковочных материалах.

TTO-icon

Термотрансферная печать (TTO)

Печатающая головка с цифровым управлением точно выплавляет чернила с риббона непосредственно на гибкую упаковку, что позволяет получать отпечатки высокого разрешения в реальном времени.
 CIJ-icon

Мастилено-струйни принтери (CIJ)

Безконтактният мастилено-струен печат до 5 реда текст, линейни и двумерни баркодове и графики върху различни повърхности.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактен печат с мастила, на базата на нагряване на мастила и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхността на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix и други баркодове.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.


LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактен мастилен отпечатък на различни видове данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) с голям размер приоритетно за вторични опаковки, например кашони.

Гъвкавост при решаване на вашите производствени проблеми

Процесът на опаковане в меки опаковки, съчетаващ високи скорости на линиите с многобройни ежедневни пренастройки, изисква използването на лесно настойващи се принтери, които няма да забавят работата на линията. Принтерите Videojet гарантират необходимата производителност и простота в управлението, а също отговарят на най-високите изисквания за скорост на работа.

Системи за лазерно маркиране

 • Нанасят неизтриваем надпис върху различни материали.
 • Провереното решение Codentify® за маркиране на меки пакети, с помощта на лазерите Videojet с мощност 30 W.

Мастилено-струйни принтери (CIJ)

 • Универсален начин за маркиране на неравни повърхности
 • Технологията Dynamic Calibration™ автоматично се настройва за печат в зависимост от промяната в температурата на околната среда и вискозитета, за гарантиране на качествен отпечатък.

Заедно с увеличаване на скоростта на работа на опаковъчното оборудване ( до 1000 пачки в минута) нарастват изискванията в нормативно-правовата база и изискванията за скорост и качество на печат. Фирма Videojet разработва принтери и мастила, които съответстват на изискванията на тютюневата промишленост.

Системи за лазерно маркиране

 • При работа не използват мастила и други консумативи, което практически прави експлоатационната поддръжка равна на нула.
 • Лазерите Videojet с мощност 30 W могат да нанасят точкова и буквено-цифрова маркировка със скорост, съответстваща на стандартите за отрасъла.

Термоструен печат (TIJ)

 • Проверено решение за многоредов надпис и нанасяне на баркодове с висока скорост.
 • Липса на бързоизносващи се части, което позволява да се минимизира времето за непланови престои.

Мастилено-струен принтер (CIJ)

 • Надписът може да се нанася на всички видове опаковки.
 • Благодарение на принтера Videojet Ultra High Speed не се налага да избирате между скорост и качество на печат.

Възможност за проследяване

Принтерите Videojet могат да нанасят както буквено-цифрова маркировка, така също двумерни кодове, улесняващи проследяването на опаковките. Такива принтери могат лесно да се интегрират в опаковъчното оборудване на водещи производители на тютюневи изделия, т.к. те заемат много малко място на производствената линия.

Системи за лазерно маркиране

 • Ясната и неизтриваема маркировка помага да се защити вашата марка (бранд) срещу фалшифициране.
 • Системата за вентилация Videojet позволява да се поддържат лещите чисти за маркиране в производствени условия.

Термоструйни принтери (TIJ)

 • Нанасянето на QR-кодове, лесни за четене от машина, кодове DataMatrix и баркодове
 • Мастила Videojet с продължително време на изсъхване, позволяват на дюзите по-дълго да се намират в работно състояние и гарантират качествено нанасяне на кодовете.

Мастилено-струен печат (CIJ)

 • Разработен за работа в запрашена среда
 • Технология Ultra High Speed позволява да се увеличават броя редове в надписа или да се нанася необходимата маркировка, без да се намалява скоростта на работа на машината.

Принтер-апликатори (LPA)

 • Нанасят текст, двумерни и линейни баркодове с висока резолюция.
 • Принтер-апликаторите Videojet са лесни за използване и обслужване.

Универсалност: възможност за нанасяне на маркировка практически върху всякакви материали

Използвайки последните технологии в отрасъла, фирма Videojet предлага различни продукти – от хранителни мастила за порести основи до пигментни мастила за трудно поддаваща се на надписване пластмаса.

Мастилено-струйни принтери (CIJ)

 • Нашият асортимент включва голям избор от мастила, които позволяват да се нанесе надпис върху най-различни повърхности.
 • Патентованата конструкция на печатащата глава Clean Flow™ намалява честотата на почистване на главата, дори при използване на пигментни мастила.

Системи за лазерно маркиране

 • Ясни кодове, съответстващи на имиджа на марката.
 • Големи полета за маркиране, достъпни за лазерните системи Videojet, улесняват оптимизирането на параметрите на електрозахранването и позволяват да се избегне прогарянето на пакетите.

Създаване на нови възможности за веригата за доставки

Четимостта на надиса на вторичната опаковка – това е базата за ефективно управление във веригата за доставки. Videojet може да улесни работата ви, давайки ви възможност да отпечатвате надписи с висока резолюция непосредствено върху кашони или автоматично да залепяте етикети.

Едрошрифтови принтери (LCM)

 • Отпечатват лога, баркодове и друга информация с висока резолюция непосредствено върху кашона.
 • Липса на необходимост от покупка, складиране и съхраняване на етикети, а също и необходимост от предварително маркирани кашони.

Принтер-апликатори (LPA)

 • Високо качествена термотрансферна маркировка, непосредствено върху етикета.
 • Автоматичното пренасяне на етикети увеличава скоростта и точността на нанасяне, а също съкращава вероятността от грешки в сравнение с ръчното залепяне на етикети.

Термоструйни принтери (TIJ)

 • Създават сложни и детайлни надписи върху хартия
 • Благодарение на компактните си размери, принтерите Videojet се интегрират лесно в производствената линия.

Опаковъчна машина

В зависимост от задачите вие можете да интегрирате принтера в опаковъчната машина. Големият опит на фирма Videojet в областта на опаковането на тютюневи изделия, позволява да се избере решение за вашите изисквания към качеството на маркировката, скоростта на нанасянето й и заеманата площ от оборудването.

Машина за опаковане в картонени кашони

Фирма Videojet предлага автоматизирани решения и услуги за интегриране с вашите производствени линии, независимо от особеностите на вторичните опаковки. С нашето оборудване вие винаги ще можете да нанесете висококачествен надпис върху всяка опаковка.

Машина за опаковане в кашони

Иновационните Videojet технологии гарантират най-високото  в своя клас качество на отпечатъка върху материали за вторични опаковки. Фирма Videojet  може да предложи решение, което точно да съответства на вашите задачи за нанасяне на 2D кодове за проследяване на продукцията или едрошрифтова маркировка за вторични опаковки.

CIJ-icon

Мастилено-струйни принтери (CIJ)

Безконтактният мастилено-струен печат до 5 реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни повърхности.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактен печат с мастила, на базата на нагряване на мастила и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхността на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix и други баркодове.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.


LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактен мастилен отпечатък на различни видове данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) с голям размер приоритетно за вторични опаковки, например кашони.

 • Брошури
 • Упътване за употреба

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878

Codentify является торговой маркой организации Digital Coding and Tracking Association