Мастилено-струен принтер Videojet

Технологията мастилено-струен печат е идеална за надписване на плоски и извити повърхности, използва безконтактен метод на печат. Тази технология позволява да се маркира с различни мастила за мастилено-струен печат практически върху сякакви повърхности.

Videojet 1220

 • Идеален за базови (основни) производствени задачи
 • Максимална скорост на линиите: 162 м/мин

Videojet 1520

 • Идеален за системи със средно натоварване
 • Максимална скорост на линиите: 279 м/мин

Videojet 1550

 • Идеален за системи със средно натоварване
 • Включва система Code Assurance и допълнения за повишаване на производителността
 • Максимална скорост на линиите: 279 м/мин

Videojet 1620

 • Идеален за високоскоростни приложения
 • Максимална скорост на линиите: 293 м/мин (960 фута/мин)

Videojet 1650

 • Идеален за високоскоростни приложения
 • Включва система Code Assurance и допълнения заповишаване на производителността
 • Максимална скорост на линиите: 293 м/мин

Videojet 1620 UHS

 • Създаден за високоскоростен печат и голяма производителност
 • Максимална скорост на линиите: 508 м/мин

Videojet 1650 UHS

 • Създаден за високоскоростен печат и голяма производителност
 • Включва система Code Assurance и допълнения за повишаване на производилността
 • Максимална скорост на линиите: 508 м/мин

Videojet 1610 DH

 • Две печатещи глави за отпечатване на по-голямо количество информация
 • Максимална скорост на линиите: 293 м/мин

Videojet Excel UHS

 • Стандарт за високоскоростни приложения
 • Максимална скорост на линиите: 338 м/мин
 • 1620 UHS и 1650 UHS — технология от последно поколение

Videojet 1710

 • Използват пигментни мастила за контрастно маркиране
 • Максимална скорост на линиите: 271 м/мин

За какво се използват мастилено-струйните принтери?

Каплеструйные маркираторы для нанесения маркировки на продукцию

Надеждни и универсални мастилено-струйните принтери Videojet нанасят текстова и графична информация върху продукти от различни производствени отрасли. Маркира се върху всякакви равни и грапави повърхности: върху стъкло и метал, върху хартия и пластмаса, върху дърво и други материали. Мастилено-струйните принтери се вграждат лесно в поточните производствени линии.

Новата серия мастилено-струйни принтери Videojet – гаранция за ефективност и рентабилност на всеки производствен процес. Модернизирането на конструкцията на принтера с функция за автоматично промиване, настройки на системата и планово техническо обслужване дават възможност да се достигне максимална производителност и увеличаване на срока на експлоатация на мастилено-струйния принтер. Мастилено-струйния надпис може да се нанесе в няколко реда. Освен това новото поколение мастилено-струйни принтери са оборудвани със система за защита от грешки при маркирането Code Assurance, за сметка на което намалява брака и се изключват основните причини за престои на устройствата.

Ключови предимства на мастилено-струйните принтери Videojet

Ключови предимства на мастилено-струйните принтери Videojet

Основните предимства на мастилено-струйните принтери са лесно използване, без промиване при пускане и спиране, без загуби на мастило, удобен интерфейс .

Предимства в качеството на отпечатъка:

Предимства в качеството на отпечатъка

Напредъкът в технологията на формиране и фиксиране на мастилените капки гарантира много по-високо качество на отпечатъка. Усъвършенстваната конструкция на печатещата глава с функции за автоматични настройки, калибриране и регулиране обезпечават надеждна работа на принтера без намесата на оператор.

Функцията Dynamic Calibration™ автоматично променя вискозитета на мастилото при промяна на температурата за гарантиране на постоянно качество на отпечатъка.

Предимства при обслужването:

Предимства при обслужването

Използването на иновативни технологии в принтерите Videojet Серия 1000, позволява съществено да се увеличи интервалът между плановите технически обслужвания, благодарение на уникалната конструкция на мастиления модул.

 • Всички компоненти на мастиления модул са неразделна част от него с еднакъв експлоатационен ресурс.
 • Не се налага смяна на филтри.
 • Удължен интервал между плановите технически обслужвания в сравнение с другите принтери.
 • Предупреждение към оператора за необходимостта от смяна на мастилото
 • Специален мастилен модул при използване на пигменти мастила за надписи с голям контраст. (само за Videojet 1710).

Ефективно използване на консумативите за мастилено-струйни принтери.

Ефективно използване на консумативите за мастилено-струйни принтери

Системата за доставяне на мастило Smart Cartridge™ напълно изключва възможността да се разлеят консумативите и гарантира използването на цялото количество мастило в принтера.

 • Конструкцията на Smart Cartridge™ предполага пълно използване на целия обем на касетата.
 • Наличие на широк спектър мастила и разредители
 • Разчитайки информацията от вградения микрочип в касетата, принтерът определя съвместимостта на използваните консумативи и принтера.
 • Икономичното използване на мастило и разредител намалява производствените разходи.
 • Благодарение на херметичното свързване на игления клапан и мембаната е изключено да има разливане на консумативи.

Сравняване на мастилно-струйните принтери

Сравняване на мастилно-струйните принтери

Мастилено-струйни принтери Videojet за дребен шрифт се делят на:

 • високоскоростни серия UHS
 • за големи производства и денонощна работа (1620, 1650)
 • за производства със средно натоварване и денонощна работа (1520, 1550)
 • за неголеми производства и работа на една или две смени (1220)
 • Пигментни принтери (1710)

Някои от моделите принтери Videojet имат сензорни екрани, където всички основни действия се осъществяват чрез няколко докосвания.

Компанията постоянно разработва методи за повишаване на надеждността на мастилено-струйните принтери, създава нови решения за маркиране с повишена производителност.