Други пакетирани хранителни продукти

Разнообразието от начини и условия за опаковане изискват различни решения за технологията на маркиране. Videojet знае, че едно универсално решение не е достатъчно за да удовлетвори вашите очаквания. Затова Videojet предлага цяла поредица от технологии за пакетиращата индустрия. Въпреки, че ако картонена опаковка се маркира в сухо и прашно помещение, или ако продукцията се пакетира в торби на влажна и студена опаковъчна линия, без надеждна технология надписването няма да се получи. Videojet предлага изделия, които гарантират продължително време на непрекъсната работа, лесни за работа и даващи възможност на вашите работници да се съсредоточат върху производствените въпроси , а не върху обслужването на принтера.

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878