Автомобили и авиационни и космически уреди

Производителите на автомобили и авиационни и космически уреди се нуждаят от гъвкави технологии за маркиране на детайли с различни размери, произведени от най-различни материали. Освен това технологията и мястото на надписване са изключително важни за запазване четимостта на надписа дълго време. Разработвайки голям набор от технологии, мастила и други консумативи, както за универсални приложения, така и за специфични военни цели, Videojet предлага редица решения за минимизиране на загубите и максимално безаварийна работа.

  • Сфери на приложение
  • Документация
Технологии, гарантиращи нанасянето на траен надпис и в съответствие със строгите нормативни изисквания
  • Системите за лазерно надписване отделят (прогарят) слой от материала за да се получи неизтриваем отпечатък на повърхността на детайла.
  • Голям набор от универсални и специализирани мастила, включително мастила, съответстващи на изискванията за маркиране на стоки с военно предназначение.
Разработени варианти както за тясно специализирани, така и за гъвкави производства, за да се гарантира възможност за маркиране на детайли с различни размери и от различни материали.
  • Лесното настройване на принтерите видимо улеснява процеса на пренастройване на линията
  • Лесното интегриране на принтера в линията с помощта на държачи за печатащи глави, конзоли и други аксесоари, способстват за максимална производителност и бързо правене на необходимите промени.
Максимално удължаване на времето на непрекъсната работа на производствената линия.
  • Мастилено-струйните принтери с модерна конструкция имат по-дълъг интервал между профилактичните обслужвания.
  • Системи за лазерно маркиране – обезпечават стабилна маркировка с минимално участие на оператор.
  • Термоструйни принтери с висока разрешителна способност и едрошрифтови принтери за маркиране на порести материали.
  • Намаляване цената на ремонта и профилактичното обслужване, благодарение на редица сервизни решения на Videojet, обезпечаващи продължително време на непрекъсната работа и предвидими разходи.



За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878