Съответствие с RoHS

Директива 2011/65/EU на Европейския Съюз ограничава използването на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване, считано от 01.07.2006 г. Тъй като  произвежданата Videojet Technologies маркираща техника под марките Videojet, Willett, Marsh и Cheshire попада в категорията „едрогабаритни индустриални устройства“, същата не е обект на Забраната за употреба на опасни вещества  (RoHS).   Независимо от тава, водени от чувството за отговорност за съдбата на човечествотоVideojet по собствена инициатива възнамеряват да намалят употребата на всякакви опасни вещества, които евентуално може да има в крайните продукти на фирмата.

Стремежът на Videojet е да предлага безопасно, висококачествено и изключително надеждно оборудване. Също така, стремежът е към намаляване използването на всякакви материали, които не съответстват на изизкванията на Забраната за употреба на опасни вещества  (RoHS) и ще изпълни това си намерение без да поставя под съмнение обещанието към клиентите за “uptime peace of mind”, т.е. благодарение на Videojet, основното производство да работи по-ефективо и по-дълго.

В заключение, въпреки че директивата RoHS не касае пряко произвежданото от Videojet маркиращо оборудване, фирмата ще се стреми да спазва поставените изисквания, без това да се отразява на качеството и надеждността, които вие очаквате от продуктите на Videojet.  

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878