Recent Press Release

Обновена версия едрошрифтови принтери от серията VIDEOJET® 2300

Обновена версия едрошрифтови принтери от серията VIDEOJET® 2300

Videojet 2300 для маркировки гофроповерхностей на линии производства или упаковки

Новата подобрена версия едрошрифтови принтери серия Videojet® 2300 на фирма Videojet Technologies Inc. дава възможност за нанасяне на надписи със свръх високо качество, лесни за управление и интегриране в производствени линии. В новите принтери Videojet 2340, 2350 и 2360, както и в предишната версия се използва уникалната система за автоматично почистване на печатащата глава, която гарантира високо качество на отпечатъка върху всеки предмет, дори в запрашена среда, а също така позволява да се почисти главата ръчно без да се спира линията.

Принтерите от серия Videojet 2300 – единствените промишлени едрошрифтови принтери, използващи технологията рециклиране и последващо използване на мастилото в процеса на автоматична поддръжка на главата на принтера. „Печатайки различна информация в режим on-line, такъв принтер позволява да се намалят складовите наличности за голям асортимент от опаковъчните материали. Освен това, маркирането с такива принтери може да бъде по-икономичната алтернатива на етикетите” – казва главният специалист по вторични опаковки на фирма Videojet Technologies Inc. Тим О’Рурк (Tim O’Rourke). „Новите принтери Videojet от серия 2300 имат възможност да нанасят маркировка с височина до 72 мм, което отговаря на различните изисквания за маркиране на вторични опаковки”. Новите принтери Videojet серия 2300 са оборудвани с водеща пластина, която защитава печатащата глава от повреждане и гарантира надеждна работа на оборудването.

Възможността за дистанционно управление на принтерите с помощта на софтуер на база операционна система CLARiTY™ позволява лесно да се променят настройките или съобщенията за принтери, които са разположени на трудно достъпни места на производствената линия, такива като вдигнат конвейер или липса на място около производствената линия. Софтуерът за управление на съобщенията Claricom CLARiSOFT™ позволява да се нанася буквено-цифрова информация, графични