Recent Press Release

Свръхскоростни мастилено-струйни принтери Videojet 1620 UHS и 1650 UHS

Свръхскоростни мастилено-струйни принтери Videojet 1620 UHS и 1650 UHS

VIDEOJET® представя свръхскоростните мастилено-струйни принтери следващо поколение за отпечатване на голямо количество информация, с по-добро качество и по-голяма скорост.

142784, Москва, бизнес-парк Румянцево, сграда 4, блок Е, етаж 7 – 13.06.2013г. – Videojet Technologies Inc., водещ световен производител на оборудване, консумативи и аксесоари за печат, а така също за мастилено-струйно и лазерно маркиране на стоките за идентифициране на продуктите, представя следната новост за своите проверени мастилено-струйни принтери Серия 1000.Свръхскоростните принтери Videojet 1620 UHS и 1650 UHS, обезпечаващи максимална скорост на печат, разполагат със система Videojet Precision Ink Drop™ и патентована технология Videojet CleanFlow™. Принтерите 1620 UHS и 1650 UHS позволяват при работа с бързи опаковъчни машини в надписа да се включи повече информация. Системата Code Assurance и други вградени средства за повишаване на производителността на Videojet, помагат да се избегнат скъпоструващите грешки при маркиране и в крайна сметка да се отстранят първопричините за непланирани престои.

ПОВЕЧЕ НЕ Е НУЖНО ДА СЕ ИЗБИРА МЕЖДУ СКОРОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ.

Благодарение на принтерите Videojet 1620 UHS и 1650 UHS, клиентите повече не е нужно да избират между информационното съсдържание на надписа и качеството на отпечатъка от една страна и високите скорости на производствените линии от друга. Възможността да се отпечатва повече информация на високоскоростни линии се ограничаваше от съществуващата технология за мастилено-струен печат. Принтерите 1620 UHS и 1650 UHS превъзхождат тази технология, благодарение на иновативната система Videojet Precision Ink Drop™, съчетаваща най-съвременната печатаща глава в отрасъла, мощен софтуер и специални мастила. Фактически, това означава, че сега производителите могат бързо да печатят предишните кодове или да печатят повече редове при същите скорости, без това да е за сметка на четимостта на надписа. Новите принтери Videojet UHS превъзхождат даже най-строгите изисквания в такива високоскоростни системи, като производство на напитки и консерви, и в системите с голямо количество информация в надписите, като млечната промишленост. Принтерите Videojet 1620 UHS и 1650 UHS работят с 40% по-бързо от еталона за отрасъла – принтерът Videojet Excel UHS.

ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЩТА ЗА МАРКИРАНЕ

Качеството на надписване е важно не само за четимостта, но и за поместването на необходимата информация на минимална площ. Производителите губят милиони долари за дизайн на опаковките, затова е важно максимално да се използва ограниченото и много ценно пространство за промотиране на продукта и марката. По тази причина с технологията Dynamic Calibration™ се използват най-съвременни методи за измерване и контрол в отраслите за автоматично регулиране на параметрите на струйния печат и повишаване на качеството. При промяна на външните условия, принтерите 1620 UHS и 1650 UHS оптимизират печата с цел получаване на маркировка със стабилно качество. Такова високо качество на отпечатъка съвместно с иновативната система Precision Ink Drop™ позволява да се увеличи плътността на нанесената маркировка. Площта на надписа може да си стои малка и да не се нарушава дизайна на опаковката, но потребителите да могат лесно да прочетат цялата информация.

ВСЯКА МИНУТА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ – ПОДОБРЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

Достигането на плановите показатели в системите, където се изисква висока скорост и производителност, означава, че производствената линия работи на границата на възможностите си. Videojet разбира, че всяко непредвидено спиране на линията влияе на производителността, а следователно и на печалбата. Принтерите Videojet 1620 UHS и 1650 UHS намаляват непланираните престои с помощта на такива модерни средства, като патентованата печатаща глава CleanFlow™. Технологията CleanFlow™, предотвратяваща натрупване на мастило, обезпечава налягането на потока филтриран въздух за по-надеждна и ясна маркировка, даже в края на продължителните производствени цикли. Уникалната конструкция на печатащата глава и нейната централна част, която е с голяма продължителност на работоспособност, намаляват престоите до минимум, благодарение на интервала за планови обслужвания, който е 14 000 часа.

НАЧИНИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС

Принтерът Videojet 1650 UHS издига производителността на ново ниво. За потребителите не е достатъчно да постигнат нужните показатели на общата ефективност и експолоатационната готовност на оборудването. Те искат да идентифицират и отстранят причините за непланираните престои. Принтерът Videojet 1650 UHS предоставя информация за престоите в логическа последователност, за ефективно решение на проблемите. Яснотата за първопричините има решаващо значение за ефективното подобряване на процеса. Този принтер дава възможност да се анализират параметрите на експлоатационната готовност и да се изяснят причините за престои – техническите и по причина грешки на оператора.

СИСТЕМАТА CODE ASSURANCE ЩЕ ПОЗВОЛИ ДА СЕ СТАБИЛИЗИРА МАРКАТА

Грешките при маркиране не са рядкост (кодове с липсващи цифри, несъществуващи дати, надписи, които не са за тези продукти и печатни грешки). Резултатите от тези грешки могат да бъдат отпадък, преработване, глоби, потенциални вреди за потребителя, а също загуби за марката и намалена печалба на производителя. Най-често грешки при маркиране възникват от грешки на оператора. В принтера Videojet 1650 UHS е вградена система за защита от грешки Code Assuranc, позволяваща да се поддържа производителността на линията и гарантираща целостта на марката.

ЛЕСЕН ЗА РАБОТА – ПО-МАЛКО ПРОБЛЕМИ

Принтерите Videojet 1620 UHS иVideojet 1650 UHS дават възможност за лесна комуникация с оператора, благодарение на което потребителите могат да се съсредоточат върху производствения процес. Стандартната система за захранване с мастило SmartCartridgeTM практически изключва възможността за разливане и гарантира използването на правилните консумативи. Големият и ярък сензорен екран на принтера Videojet 1650 UHS позволява на оператора да осъществи всички основни функции, чрез пет или по-малко докосвания. Свръхскоростните принтери позволяват по-добре да се контролират параметрите на заданието и да обезпечават ефективно управление на линиите.

 „Ние постоянно работим за това да намалим честотата и продължителността както на планираните, така и на непланираните престои, така, че нашите принтери винаги да са в състояние на пълна готовност и максимално да използват своите възможности. Това е особено важно за високоскоростните линии, т.к. при тях последствията от престоите са заначително по-сериозни”, – казва Хосе Гомес, мениджър на един от отделите на Videojet. „Повишавайки надеждността на нашето оборудване, улеснявайки и минимизирайки взаимодействието с него и правейки го по-ефективно, ние създадохме възможност за маркиране, обезпечаващо най-продължителното време на непрекъсната работа в сравнение с другите оборудвания на пазара”.

# # #

За Videojet

Videojet Technologies е водещ световен производител на маркиращо и етикетиращо оборудване. Мастилено-струйни, термотрансферни, лазерни и графични системи Videojet са широко разпространени за нанасяне на променлива информация в различни оттрасли на промишлеността. Повече от 275 000 маркиращи системи Videojet, намиращи се по целия свят, са най-доброто доказателство за неизменно високо качество и надеждност. В България Videojet Technologies Inc. се представлява от „К сие К Маркетинг” ЕООД, която има дългогодишен опит на българския пазар – от 1992г. Фирмата разполага със супер съвременна материално-техническа база. Централната складово-административна сграда в град София е със застроена площ от 1 530 кв.м. и разгъната застроена площ 2 795 кв.м. Включва търговски, складови и административни площи, както и сервизни и технически помещения и представлява общо направена инвестиция в размер на над 3 500 000 Евро. Фирмата разполага с офиси и сервизни бази и в градовете Пловдив, Варна, Плевен, Бургас и Горна Оряховица. Техническата поддръжка се извършва от сервизни специалисти, които работят за клиентите 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Дистрибуторската мрежа на Videojet включва 175 дистрибутова и производители на оборудването в повече от 135 страни в света.

© Videojet Technologies Inc., 2013. Всички права са защитени. Videojet и Uptime Peace of Mind представляват регистрирани търговски марки на фирма Videojet Technologies Inc.