Recent Press Release

Препоръки на VIDEOJET® за избор на мастило за конкретни приложения.

Препоръки на VIDEOJET® за избор на мастило за конкретни приложения.

Маркировка деревянных изделий на линии распила

Познаването на жизнения цикъл на продукта помага да се избере мастило.

WOOD DALE, Ill. — 7 май 2013 г. – Производителите се нуждаят от качаетвена и добре четима маркировка на своите продукти и опаковки, точна и ефективна идентификация и възможност за проследяване на продуктите в течение на целия им жизнен цикъл. При успешно решение на тези изисквания, стойността на маркировката винаги е оправдана. При закупуването на ново оборудване за маркиране, цялото внимание е съсредоточено върху принтера. За избора на мастило често се забравя, въпреки че това е толкова важно, колкото и избора на маркиращо оборудване.

При избора на мастила, производителите често се ограничават до очевидните фактори, например, характерът на материала, върху който ще се нанася надписа, но могат да не отчетат не по-малко важни условия, като необходимото време за изсъхване на мастилото за даденото приложение. Производствената среда също може да бъде важен фактор за избор на мастило. А такива условия, като влага, екстремни температури и влажност, могат да повлияят на устойчивостта на надписите. Производителите, които искат да получат максималното от вложените от тях средства за маркираща техника, трябва да разглеждат целия жизнен цикъл на продукта.

Разбирайки в какви условия може да се окаже продуктът по време на целия си жизнен цикъл, производителят може да избере най-добрата технология за маркиране за своите продукти. Тестване на място – най-добрият начин да изберете най-подходящите мастила. Тези тестове ще ви помогнат да избегнете сюрпризите през дългото време след като продуктът е напуснал производството. Партньорството с производителите на маркиращо оборудване ще помогне на фирмите да стеснят кръга на търсене, да проведат тестове на образци и накрая да проверят характеристиките на мастилата, моделирайки жизнения цикъл на продукта.

Videojet Technologies Inc., световен лидер в областта на идентификация на продуктите, препоръча по отношение на избора на мастила.

  • Обърнете се към експерти. Производителите са длъжни да работят с доставчиците на маркиращо оборудване и мастила. Привличайки специалисти по мастила и принтери, производителите могат по-добре да разберат своите конкретни задачи. Експертите ще могат да стеснят кръга на търсене до един или два варианта и ще могат да помогнат при решаването на нови проблеми, които възникват след внедряване в производсвото.
  • Информирайте се за нови технологии. Как производителите непрекъснато подобряват своето производство, как и специалистите по мастилата непрекъснато разработват нови формули за мастила, за удовлетворяване на новите потребности в областта на маркирането.
  • Измамно усещане за икономия от фалшиви консумативи. У някои производители може да се появи желание за икономии, закупувайки мастила от алтернативни доставчици, но това е опасно, т.к. мастилата могат да не съответстват на характеристиките на оборудването. В резултат, с времето мастилата от алтернативните доставчици могат да окажат негативно въздействие върху работоспособността на принтера и да влошат качеството на маркировката.

Целостта на маркировката е изключително важна за проследяване на продукта или компонентите. Без правилно избрани мастила е практически невъзможно да се проследи продуктът по време на жизнения му цикъл. Изучавайки нуждите на клиентите и консултирайки се със специалисти по използването на мастила и принтери, производителите могат да получат пълна представа за издръжливостта на надписа и да изберат за работа най-добрите принтер и мастила.

За получаване на допълнителна информация за мастила и принтери Videojet посетете сайта http://www.videojet.eu/bg/inks-consumables.html

# # #

За Videojet
Videojet Technologies e водещ световен производител на маркиращо и етикетиращо оборудване. Мастилено-струйни, термотрансферни, лазерни и графични системи Videojet се използват широко за нанасяне на променлива информация в различни отрасли на промишлеността. Повече от 275 000 маркиращи системи Videojet, намиращи се по целия свят, представляват най-доброто доказателство за неизменно високо качество и надеждност. Продажби, техническо обслужване, доставка на консумативи и обучение се осъществяват по целия свят, в това число в Австрия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Фрабция, Германия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Мексико, Холандия, Полша, Португалия, Русия, Сингапур, Испания, Швейцария, Турция и Великобритания; при това само в САЩ работят повече от 250 сътрудници в сферата на продажбите и сервиза. Дистрибуторската мрежа на Videojet включва повече от 175 дистрибутора и производители на оборудване в 135 страни по света..

© Videojet Technologies Inc., 2013 Всички права са защитени. Videojet и Uptime Peace of Mind представляват регистрирани търговски марки на фирма Videojet Technologies Inc.