Recent Press Release

Videojet® 8610: термоструен печат за непорести повърхности

Videojet® 8610: термоструен печат за непорести повърхности


Технологията на печат с висока резолюция върху непорести материали, реализирана в принтера Videojet 8610, обединява високоскоростното промишлено надписване и технологията за термоструен печат.


8610-ru-2

От дълго време фирма Videojet осигурява съвременни решения за нанасяне на многоредови кодове и други маркировки с висока резолюция, в това число DataMatrix и QR-кодове.

Принтерът Videojet 8610 с лекота позволява да се нанася маркировка с резолюция 4 пъти превишаваща резолюцията на отпечатъка при използване на мастилено-струйни принтери. Принтерът гарантира отпечатване на съобщения с висока резолюция до 240х240 dpi върху непорести материали, например фолио, пластмаса, ламинирани картонени опаковки.

8610-ru-3

Ние използваме иновационната технология на затворената касета, която е разработена специално за работа с мастила на базата на метилетилкетон. Системата Cartridge Readiness System™ предотвратява изсъхване на мастило в касетите при спиране на линиите, гарантира нанасяне на четима и ярка маркировка при повторно пускане на линията без намеса на оператор. Контролерът може да управлява две печатащи глави с височина на печат до 12,7 мм всяка, което позволява да се увеличи количеството на нанасяната информация.

8610-ru-4

Принтерът Videojet 8610 представлява оптимално решение за отпечатване на прости съобщения и за нанасяне на по-сложни маркировки със скорост до 102 м/мин върху хранителни опаковки, а също на фармацевтична и козметична продукция.

Вградената система за защита от грешки Code Assurance улеснява създаването и избора на задание за печат, гарантира нанасянето на коректен надпис в съответствие с техническите изисквания.

8610-ru-5

Принтерът VJ8610 е разработен за да задоволи изискването за максимално лесна работа. Времето за техническо обслужване е сведено до минимум – системата се нуждае само от периодично почистване на пластините в касетата и отвора. Презареждане с мастило се осъществява, чрез лесна замяна на касетата – тази операция може да бъде изпълнена за по-малко от 15 сек. дори от неопитен оператор. Освен това в принтера няма износващи се части и той не се нуждае от калибриране.

8610-ru-6

Техническите възможности на Videojet 8610 с патентована система на касети, гарантира идеално съответствие между принтер за различни изисквания на производството и максимална производителност и липса на престои.

За да узнаете повече за Videojet 8610, свържете се с нас на телефон +359 2 962 40 10.