Декорирование продукции

Фирмите са принудени да създават търговски марки в постоянно разрастващата се конкурентна среда, където рискът от трансформиране на продукти и услуги в безлични стоки никога не е бил толкова голям. Декориране на продукти – доказан начин да се откроите от конкуренцията, да увеличите дяла си на пазара и да повишите печалбата си.

Декорираните потребителски стоки (например, предмети за лична хигиена от нетъкани материали), а също продукти за производство дават възможност да се отделите от общия фон, да подсилите бранда, предоставяйки информация за използването на продукта и доставяйки удоволствие на потребителя. Декорирайки своята продукция, фирмата увеличава привлекателността на съществуващата марка, а също направи по-успешно пускането на нова марка на пазара.

 • Сфери на приложение
 • Документи
Декорирането на потребителските стоки може мигновено да увеличи позицията на марката на пазара, позволявайки й да се открои на фона на недекорираните стоки.
 • Предизвиква положителни емоции у потребителите и помага бранда (марката) да се запомни.
 • Повече удовлетвореност, привързаност към марката и използване на продукта от потребителите.
 • Възможност за кръстосани продажби.
 • Гарантира премиално ценообразуване;
 • Намалява общата сума разходи за маркетинг.
Високоскоростни мастилено-струйни принтери Videojet за надписване на продукти на производствената линия и бързосъхнещи цветни мастила гарантират гъвкава, комплексна система.
 • Принтерите Videojet BX с бинарно насочвани струи – изпитано решение за декориране (украсяване) на продукти в различни системи и на производствени линии с различни скорости.
 • Прякото интегриране в производствената линия гарантира възвръщаемост на инвестициите.
 • Намаляване стойността на ремонта и профилактичното обслужване, благодарение на редица сервизни предложения на Videojet, гарантиращи продължително време непрекъсната работа и предвидими разходи.
 • Мастила за различни региони на света, включително специални мастила за защита от влага.
Концепции за декориране на продукти за подсилване на бранда в редица отрасли
 • Videojet оборудването за декориране на продукти може да отпечатва имена и лога, информация за рекламни кампании и лотарии, напомняния за купуване, съвети за грижи за дома, инструкции и много други.
 • Videojet оборудването е особено ефективно за декориране на такива нетъкани изделия, като памперси за деца и възрастни и дамски превръзки.
 • Декорирането на продуктите може да попълни бюджета за реклама, позволява зрително да отличите продуктите в другите отрасли, например в производството на строителни и стоки за бита за различно ползване.
 • Брошура
 • Ръководство за употреба

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878