Маркиране и проследяване по веригата за доставка на стоки

Към днешна дата благодарение на по-съвършеното проследяване на стоки и опаковани товари значително се подобри качеството на доставките и логистиката.Новите законодателни изисквания и изискванията за безопасност на храните и фармацевтичните продукти се явяват ефективни инструменти за развиване на системите за проследяване.

Необходимостта от качествено маркиране на променлива информация направо на производствената линия също се явява мощен стимул. В допълнение към мастилено-струйните, лазерните и термоструйните принтери за маркиране на първични опаковки, Videojet предлага пълен набор от продукти за едрошрифтов печат (включително и принтери за маркиране върху картон) за нанасяне на надписи върху различни материали за вторични опаковки. Предлагат се също принтер-апликатори за автоматичен печат и залепяне на етикети на картонени кутии, пакети със свиваеми опаковки и подноси в реално време.

150x200-GS1-logo
  • Повишаване гъвкавостта на производството.
  • Намаляване обема на работа за инвентаризация на картонени кутии и етикети.
  • Повишаване степента на автоматизация на процесите с помощта на баркодове
  • Улесняване на проследяването с помощта на надписи, нанесени на производствената линия в реално време
  • Намаляване обема на ръчия труд, заменяйки го с етикети и намаляване стойността на наличностите.
  • Повишаване ефективността и намаляване на броя грешки от ръчно етикетиране.