Потребителски интерфейс Videojet за лазерно маркиране

Потребителски интерфейс Videojet за лазерно маркиране (SOI) – интерфейс с модерно сензорно управление. Дава възможност за бърза промяна на надписа, бърз избор на задание и пускане на принтера след няколко прости действия. Този интерфейс може да се използва с всеки лазерен принтер Videojet. Вградените средства за предотвратяване на грешки още повече удължават времето на непрекъсната работа.

Новият интерфейс SOI е удобен за използване и намалява вероятността от грешки при печат, които грешки понижават производителността и увеличават брака.

Оптимизиране

 • Удобен екран, на който постоянно може да се прави предварителен оглед;
 • Достъп до функциите за управление през същия този екран;
 • Системата за достъп изключва случайни промени в настройките.

Гъвкав софтуер

Интерфейсът позволява да се управлява процеса на маркиране, чрез цветен сензорен екран и може да се монтира на всяка автоматична система за лазерно маркиране Videojet. Лесното му инсталиране го прави много удобен за използване.

Възможно е също така да се инсталира софтуер, интегриран с PC с операционна система Windows® или да се изпозва интерфейс за връзка на човека с машината на база PC. Това спестява ценно пространство и ограничава намесата на оператор.

Операторски намеси:

 • Бърз достъп до стандартни задания за лазерно маркиране;
 • Настройка на възможността за преглед и редактиране на всяка функция;
 • Двустъпков избор на съобщение с функцията AutoSave;
 • Автоматични съобщения на вашия компютър с помощта на софтуера SmartGraph или друго преносимо устройство; съобщенията могат да се пазят в базата данни за лазерно маркиране;
 • Регулиране на местоположението на надписа;
 • Разпределяне и редактиране на съобщенията.

Права на достъп

 • Общият достъп е защитен с пароли;
 • Лесният достъп е с “Ключ за достъп”
 • Разрешенията за мениджъра за преглед и правене на промени са различни от разрешенията за достъп за операторите.

Достъп с администраторски права

 • Необходимо е да се създадат различни пароли за достъп на мениджърите, администраторите и операторите.
 • Функция AutoSave. Ако функцията AutoSave е включена, промените могат да бъдат запазени и „оставени” за следващите смени.
 • Достъп до функциите може да се предоставя индивидуално; възможни варианти – “невидимо”, “разглеждане” и “промяна”.