Често задавани въпроси за системите за лазерно маркиране

Тук ще намерите отговори на следните въпроси:


В какво се състои разликата между различните типове лазери и нивата им на мощност и кой от тях да изберем за конкретна сфера на приложение?

Повечето лазерни принтери могат да се разделят на три групи: 10 W, 25-30W, 40W и повече. Съвременните системи използват технология насочване на лъча ( чрез галванични огледала по осите X и Y и отпечатване на символи). Класът мощност зависи от сферата на приложение. Мощността определя бързодействието, затова колкото по-голяма е скоростта на производствената линия, толкова по-голяма мощност се изисква. Трябва да се отчитат и други фактори, като материали, върху които се нанася надписа и съдържанието на надписа.
В началото на страницата

Какви фактори трябва да се отчитат при избор на лазерна система за маркиране?

Избирайки система, трябва да се отчитат такива фактори, като производителност на технологичната линия, разстоянието между продуктите на конвейра, материалът върху който ще се нанася надписа, съдържанието на надписа (брой редове и размер на полето), условията на околната среда и необходимостта от интегриране.
В началото на страницата

Какви видове интерфейс са приложими?

Вие може да използвате портативен мембранен контролер, външен операторски интерфейс със сензорен екран или PC ( с наш софтуер Smartgraph). За включване към PLC се предлага специален блок потребителски интерфейс, с помощта на който можете да изберете цифров вход 8 бита на ред (шаблон 256)
В началото на страницата

Трябва ли продуктите да се движат за маркиране с лазер?

Нашите лазери с насочващи лъчи могат да маркират продукти, които се движат на произволна линия. Те също могат да маркират в стационарен или статичен режим, когато лазерният надпис се нанася на неподвижен продукт.
В началото на страницата

Какво профилактично обслужване се изисква за лазерните системи?

Основното профилактично обслужване е минимално и зависи от условията на работа (например прашна или влажна среда). Необходимо е периодично да се сменят филтрите в детекторите за дим, а също да се проверява и чисти фронталната оптика (когато е необходимо). В зависимост от работната среда съществуват по-подробни препоръки за годишно профилактично обслужване.
В началото на страницата

Какви мерки за безопасност трябва да се спазват при използването на системи за лазерно маркиране?

СО2 лазерите се отнасят към клас IV и се препоръча за използване в системи клас I. Това означава, че е необходимо да се защити мястото на нанасяне на маркировката, така че да не се гледа в лазера или да се закрие изходната оптика с ръце.Това е опасно за здравето. Като правило, за ограничаване на достъпа, изходната оптика и конвейра са защитени с прозрачни пластмасови прегради. Освен това, обикновено се използват блокировки за прекъсване на работата, ако преградата не се намира в нужното положение. Да осигури такава защита е длъжен купувачът, и ние ще се радваме да ви помогнем при определяне на изискванията към дадена система.
В началото на страницата

Какви са предимствата на системите за лазерно маркиране?

Системите за лазерно маркиране съкръщават престоите, не се нуждаят от консумативи (което намалява загубите и се отразява положително върху околната среда), нанасят неизтриваем надпис, изискват минимално техническо обслужване.
В началото на страницата

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878