Резервни части

За максимална производителност на вашия принтер фирма Videojet произвежда голям набор от висококачествени резервни части. Достъпни са резервни части за принтери от следните присъдружни фирми на Videojet:

  • Videojet
  • Willett
  • Marsh
  • Wolke
  • Xymark
  • Labeljet
  • Cheshire
За допълнителна помощ се свържете с представители на сервизния отдел на Videojet.

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878