Мастила за надписване на вторични опаковки

Фирма Videojet произвежда голям набор от висококачествени фирмени мастила. Мастилата Videojet и Marsh повишават качеството на надписите, гарантират четимост на символите и добро отпечатване на баркодовете. Освен това задълбоченото съвместно тестване на мастила и принтери гарантира продължително време непрекъсната работа на опаковъчната линия.

 • Консумативи Videojet
 • Фирмени мастила Marsh
 • Документи

Висока резолюция

Универсалните мастила за едрошрифтови мастилено-струйни принтери гарантират четим надпис върху пореста повърхност.

 • Налични цветове – червен, оранжев, зелен, син, ален и жълт. Различните цветове могат да се използват за опростяване на визуалната идентификация на стоките и за по-добро изобразяване на бранда.
 • Мастилото се поставя в нехерметични опаковки с надписам идентификационен номер (FIN) за да се изключат операторските грешки по места.

Ниска резолюция

Големият асортимент от универсални мастила за мастилено-струйни едрошрифтови принтери удовлетворява нуждите на различни производства, включително надписване на порести и непорести материали.

 • Мастила на водна основа, спирт или метилетилкетон в зависимост от вида на маркираните материали.

Специално разработени за оптимална производителност на едрошрифтови мастилено-струйни принтери Marsh

 • Възможност за приложение в много области, включително специализирани, с отчитане на изискванията на самото производство и околната среда.
 • Надписване на порести и непорести материали, включително метал, пластмаса, полиетилен и с нанесено покритие върху тях.
 • 60 вида мастила в различни цветове
 • Съществуват следните мастилено-струйни принтери Marsh:
  • Marsh 1100
  • Marsh 2100
  • Marsh 3100
  • Marsh 8000
  • Marsh 320Si
  • Marsh Encore
  • Marsh PatrionPlus
  • Marsh Unicorn

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878