Често задавани въпроси по отстраняване на неизправности на принтер Excel

Тук вие ще намерите информация по следните проблеми:


Какво да правим, ако принтерът не се включва?

 • Проверете главния превключвател (от десно). Той трябва да е включен (в позиция „up”)
  • Включен автоматично превключвател. Натиснете бутона от основния блок на устройството.
  • Батерията 9 волта е разредена. Не я сменяйте, когато отсъства захранване. Измерете напрежението на батерията и позвънете в сервиза.

В началото на страницата

Какво да правим, ако на дисплея не се изписва нищо?

 • Ако принтерът работи нормално, а на дисплея няма изображение, регулирайте контраста. Позвънете на сервиза.

В началото на страницата

Грешка „Няма въздух за загряване”

 • Проверете входното налягане на манометъра (например 6 бара)
 • Проверете качеството на сгъстения въздух. В него не трябва да има масло или вода.

В началото на страницата

Какво да правим, ако се появи грешка „Няма мастило”?

 • Проверете нивото на течността (замърсяване, мастило)
 • Ако нивото е нормално, позвънете на сервиза.

В началото на страницата

Какво да правим, ако се появи „Грешка във фазирането”?

 • Замърсяване на главата? Изключете принтера, почистете печатащата глава с разредител, изсушете я и отново включете принтера.
 • Проверете срока на годност на мастилото и го сменете, ако срокът е изтекъл.

В началото на страницата

Какво да правим, ако се изписва грешка „Няма сигнал”?

 • Вижда ли се струя? Ако не, значи дюзата е запушена.
 • Резервоарът за отработено мастило може да бъде препълнен или да е запушена обратната линия. Трябва да се почисти.

В началото на страницата

Какво да правим, ако се появи грешка „Препълване на резервоара”?

 • Твърде често или твърде дълго почистване, твърде много течност в модула.
 • Отлейте част от течността в модула (например 20 мл).Позвънете на сервиза.

В началото на страницата

Какво да правим, ако се изпише грешка „високо напрежение”?

 • Пластините за високо напрежение в печатащата глава са замърсени. Трябва да се почистят.
 • Късо съединение чрез мастило. Необходимо е основно почистване на главата.

В началото на страницата

Какво да правим, ако се изпише грешка „Твърде бързо изпразване”?

 • Проверете налягането на мастилото ( уредът за налягане е от ляво). При нужда позвънете на сервиза.
 • Изтекъл срок на годност на мастилото. Визкозитетът на мастилото може да е недостатъчен.
 • Сменете мастилото.

В началото на страницата

Какво да правим, ако се появи грешка „Твърде бавно изтичане на мастило от резервоара”?

 • Проверете, дали в системата няма изтичане на мастило.
 • Добавете мастило.

В началото на страницата

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878