Производство на яйца

Технологията за надписване на яйца е разработвана години, като основното изискване си остава изискването за хранителна безопасност. Новите технологии подобряват качеството на надписите, позволяват да се включи важна информация за проверка на срока на годност и проследяване на продукта и помагат за съответствие с все по-строгите нормативни изсквания към производителите. Технологиите Videojet помагат да се удовлетворят производствените нужди, гарантират високо качество на надписите за промотиране на марката и удължават времето на непрекъсната работа на линията. 

 • Сфери на приложение
 • Интегриране в производствената линия
 • Документация
 • Обзор
 • Производство на яйца
 • Картонена опаковка
 • Кутия
CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане на стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатащата глава с цифрово управление отнема мастилото от лентата върху гъвкави опаковки, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.

TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактен печат с мастила, на базата на нагряване на мастила и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхността на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix и други баркодове

LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактен мастилен отпечатък на различни видове данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) с голям размер приоритетно за вторични опаковки, например кашони.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.

Възможности за маркетинг

Безопасността и достоверността на произхода на яйцата – важен проблем във всички части на света. Да направим така, че клиентите да възприемат яйцата, като нещо повече от обикновена стока – това е ключът към повишаване на лоялността и  търсенето. Възможността да се нанесе бранда и срока на годностдиректно върху яйцето, позволява на производителите да изпъкнат на фона на конкурентите си, защото по такъв начин гарантират качеството и безопасността на продукта.

Мастилено-струйни принтери

 • Идеална технология за нанасяне на маркировка на линията, непосредствено върху яйцата.
 • Икономично решение, което не изисква по-голям брой принтери.
 • Най-ефективното решение, защото принтерите са интегрирани със сортировъчни машини, което позволява да се контролира процеса непосредствено от конзолата.
 • Хранителни мастила, специално разработени за безопасно нанасяне върху яйчната черупка.

Системи за лазерно маркиране

 • Създава микроскопична гравировка на повърхността на яйцето, което позволява да се получи устойчив надпис без използване на мастило.
 • Влагата на черупката не влияе на четимостта на надписа.
 • Високо качество на отпечатъка, в сравнение с мастиления.

Планиране на бъдещето

Картонените опаковки за яйца постоянно се променят, т.к. търговците искат да привлекат вниманието на клиентите към по-полезните продукти. Картонената опаковка се променя и защото е необходимо да се защити продуктът и да се подобри маркировката, за да може клиентът да открива кутиите колкото се може по-бързо.

Мастилено-струйни принтери

 • Лесен и надежден метод за надписване на кутии за яйца от хартия, пластмаса, порест картон и термосвиваемо фолио.
 • Принтерите Videojet Серия 1000 използват печатащата глава CleanFlow™ с патентована конструкция, която намалява вероятността от натрупване на мастило и удължава времето на непрекъсната работа.
 • Бязконтактното маркиране предоставя надеждно решение за отпечатване на ясни контролни кодове.

Системи за лазерно маркиране

 • Гарантират отлично качество на символи и лога
 • Устойчив и чист надпис.
 • Позволяват да се нанася маркировка на няколко места на горната част на картонената опаковка за яйца, даже ако опаковката на линията е неподвижна.

Термоструйни принтери

 • Технология на мастилен печат за порести картони или хартии.
 • Печати с по-голяма резолюция, отколкото другите системи за мастилен печат.

Термотранс-
ферен принтер (TTO)

 • Нанася надпис на външната страна на пластмасова пластина, преди тя да се залепи на кутията за яйца.
 • Създава висококачествен надпис с помощта на принтери, работещи с лента, които също нанасят отлични баркодове.

Подобряване работата на веригата за доставки и намаляване на разходите

Четливата информация за продукти на други производители и доставчици направо на кутиите позволява да се проследят стоките в склада, при един или друг търговец и превозвач; може също така много бързо да се идентифицира стоката при случаите на отказ от приемане. Освен това, отпечатването на тази информация директно върху кутията опростява изискванията към кутията, създавайки стандартен стил за различните търговски партньори. 

Принтер-апликатор (ПА)

 • Стандартен метод за идентификация на продукта за доставка на търговските партньори.
 • Автоматизираните решения за нанасяне на етикети могат значително да намалят вероятността от неправилно етикетиране и нанасяне на етикети с нечетим текст, което позволява да се подобри качеството на проследяване на продукцията.
 • Автоматичното апликиране на етикети на кутии е по-бързо от ръчното залепяне и изключва възможността от грешен избор на етикет.

Едрошрифтово маркиране (КСМ)

 • Позволява да се печати информация непосредствено върху кутията, включително и сканируеми баркодове.
 • Много икономични и надеждни.
 • Изключват необходимостта от покупки, складиране и съхраняване на етикети, а също необходимост от предварително маркирани кутии.

Термоструйни принтери (ТСП)

 • Отпечатък с висока резолюция, непосредствено върху кутията.
 • Много подходящ за надписване на кутиите за поставяне на стелажи.
 • Отпечатват различни баркодове, отговарящи на изискванията към веригата за доставки на търговците на дребно.
 • Сортиране и опаковане в картонени опаковки
CIJ-icon

Дребношрифтови мастилено-струйни принтери

Безконтактният мастилено-струен печат до пет реда текст, линейни и двуизмерни баркодове и графики върху различни опаковъчни материали, включително писане на стационарна опаковка при използване на система за позициониране.

TTO-icon

Термотрансферни принтери

Печатащата глава с цифрово управление отнема мастилото от лентата върху гъвкави опаковки, което позволява да се получи печатно изображение с висока резолюция в реално време.

TIJ-icon

Термоструйни принтери

Безконтактен печат с мастила, на базата на нагряване на мастила и тяхното повърхностно напрежение за пренасянето им върху повърхността на опаковката. Обикновено се използват за отпечатване на 2D DataMatrix и други баркодове.

LCM-LPA-icon

Едрошрифтово маркиране (LCM)

Безконтактен мастилен отпечатък на различни видове данни (буквено-цифрови, лога и баркодове) с голям размер приоритетно за вторични опаковки, например кашони.

Laser-icon

Системи за лазерно маркиране

Лъчът на инфрачервения лазер, фокусиран и насочван последователно от неголеми огледала, създава изображение за сметка на топлинно въздействие върху повърхността на опаковката.

LCM-LPA-icon

Принтер-аппликатор (LPA)

Отпечатването и залепянето на етикети с различен размер върху различни видове опаковки.

 • Брошури
 • Упътване за употреба
 • Примерни приложения

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878