Информация за тестове проведени с печатащата глава CleanFlow®

Фирма Videojet наема независими експерти за тестване на мастилено-струен принтер Videojet 1520 с печатаща глава CleanFlow™, за да го сравни с конкурентните мастилено-струйни принтери, които се предлагат на пазара по време на тестването през 2011г. Това дава възможност да се съпостави натрупването на мастило върху дюзовите пластини на принтера и влиянието на такова замърсяване върху качеството на надписа. Тестът се състои от два основни етапа по 80 часа всеки. Струята на всеки принтер била насочена към материал, разположен на определено разстояние от дюзовите пластини. За да се ускори замърсяването на главата се използва електрически заряди. Това позволява да се оцени как би изглеждало постепенното натрупване на мастило, ако печатащите глави не се почистват. Критерийте за тестване са формулирани преди началото на теста. В частност, решават да преустановят теста за конкретен принтер, ако дебелината на мастиления слой върху дюзовите пластини стане повече от 2/3 от разстоянието между тях и целта.

Всички принтери печатят едно и също съобщение с еднакво разрешение и аналогична скорост. През определени интервали от време процесът на писане спира и всяка печатаща глава се фотографира отпред. По такъв начин се фиксира постепенното замърсяване на печатащата глава.

По време на кратките престои се проверява качеството на надписа. По време на теста всеки принтер трябва да печати например едно и също съобщение, което позволява да се проследи намаляването на качеството на надписа, поради замърсяване на главите.

Печатащата глава Videojet CleanFlow™ не изисква наличие на сгъстен въздух. Сравнителния тест се провежда два пъти: един път с принтери на конкуренцията без наличие на сгъстен въздух (стандартна конфигурация) и втори път с принтери на конкуренцията с наличие на сгъстен въздух. Видеолентите показват резултатите от двата теста. В първия тест е сравнявана работата на принтер Videojet 1520 с конкурентните без подаване на сгъстен въздух. Във втория тест принтерът Videojet 1520 е сравняван с конкурентни принтери с подаване на сгъстен въздух.

Трябва да напомним, че резултатите в реални работни условия могат да са различни.

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878