Информация за привилегии

В САЩ за сътрудниците на фирма Videojet Technologies Inc. (VTI) съществува комплексна програма за компенсиране, която включва работна заплата и привилегии. По нашата тарифна ставка вие имате право на ежегодно преразглеждане на работната заплата и нейното повишение, в зависимост от достигнатите от вас резултати. Гъвкавата система на привилегии дава възможност да си изберете такива, каквито предпочитате най-много.

Програма за медицинско обслужване

Специалистите от Videojet Technologies Inc. могат да изберат повходящ вид медицинско обслужване или напълно да се откажат от него. Възможните варианти програми за медицинско обслужване са: програма PPO 80/20, програма PPO 90/10, опция HMO, достъпни за сътрудниците в гр.Чикаго, щата Илинойс. Регистрираният участник в една от изброените програми за медицинско обслужване може да получи и обещетение за зрението си.

Възможност за стоматологично обслужване

Програмата за стоматологично обслужване ви помага да заплатите услугите за стоматолог за вас и членовете на вашето семейство. Обемът на застрахователно покритие е еднакъв за участващите и неучастващите в програмата на доставчика на услугата. Привилегиите в стоматологичното обслужване включват профилактично лечение, основни услуги (пломбиране, изваждане, лечение на коренов канал), протезиране ( протези и коронки) и ортодонтия ( за всички възрасти).

Програма за офталмологично обслужване

Специалистите от Videojet могат да се възползват от квалифицирана помощ, гарантираща привилегията за проверка на зрението, придобиване на очила и лещи чрез националната мрежа от частни оптометристи и офталмолози. Доставчиците на услугата, участващи в програмата, предлагат комплексно обслужване – от проверка на зрението до продажба на очила и лещи в рамките на един център във всички 50 щата.

Спестовна програма за непредвидени случаи

Сътрудниците имат възможност да отделят средства за определени неимбурсирани медицински разходи и заплащане за лечение, преди да са платили данъци.

 

Платен отпуск

Продължителността на платения отпуск се натрупва от датата на приемане на работа. Специалистите могат да започнат използването на платен отпуск след 90 дни след започването на работа. Това време може да се използва по избор на сътрудниците – за почивка, в случаи на болест или празници. Планирането на отпуските е построено на календарен принцип. Новите работници получават 16 дни платен отпуск, след датата на постъпване на работа. С нарастване на стажа броят дни платен отпуск се увеличават.

Програма за натрупване на пенсия

Това е отличен начин за натрупване на пари за пенсия  и без данъци. Нашата програма за натрупване дава възможност за отделяне на част от вашия доход ( до 75 процента в рамките на годишния доларов лимит IRS) с много варианти за влагане на средства преди облагане с данъци, включително вложения чрез фонд Danaher Stock Fund! Данъците върху процентите и доходите от капиталовложенията също се натрупват до момента на използване на тези средства.

Тази финансова схема е още по-привлекателна с това, че към вашите вноски по програма 401 (к) фирмата добавя определен процент от вноската. Това начинание започва след една година работа на служителите във VideoJet. Паралелните вноски незабавно стават собственост на служителите.

Освен това, след една година работа фирмата ще внася в събирателната пенсионна програма определен процент от вашето възнаграждение ( основна работна заплата, премии, комисионни и заплащане за извънреден труд) за всеки заплатен ден. Вие сами избирате къде да вложите всички вноски. Базовите вложения в пенсионната програма стават ваша собственост след три години работа във Videojet.

Ако вие вече сте участвали в програмата 401 (к) при друг работодател, може да прехвърлите сумата от предишна сметка в нова, с изключение на всички програми 401(k) Rhot и суми, внесени след заплащане на данък.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИВИЛЕГИИ И УСЛУГИ

Възнаграждение за постигнати резултати.

Десет дни платен годишен отпуск.

Програма за подкрепа на служителите, които правят дарения на образователните институции.

Фитнес и скуош на територията на фирмата.

Програма за материална помощ на семейства, осиновили деца.

Отпуск по бащинство.

Програма за подпомагане на служителите.

Гъвкаво работно време.

Подходящо работно облекло.

Офис без цигарен дим.

Това са само обобщени данни за програмите за привилегии и политики на Videojet Technologies Inc. и те не показват всички детайли. Информираме, че привилегиите могат да се променят без предварително уведомяване.

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878