Кариера във Видеоджет

Защо във Видеоджет?


Защото ние във Видеоджет държим на вашия успех:

Като част от екипа на Данахер, вие ще се обучавате и ще станете високо квалифицирани в мощната Бизнес Система на Данахер. Вие ще имате възможност да работите с най-добрия управленчески екип, който се отнася изключително сериозно към професионалната подготовка на служителите на Видеоджет и Данахер. Вие ще откриете, че широката гама от продукти и услуги на Данахер ни дава възможността да предложим голямо разнообразие от значими и желани възможности за професионално развитие, чрез работа в различните наши бизнес групи.

Бизнес Системата на Данахер – Кои сме ние и как правим това, което правим

Началото на Бизнес Системата на Данахер (БСД) датира от преди повече от петнадесет години и от набор от инструменти за подобряване на производството прерасна във философия, комплект от ценности и поредица от управленчески процеси, които взети заедно дефинират кои сме ние и как правим, това което правим. Ние се бяхме посветили на БСД години преди другите да започнат да мислят за такива концепции. Непрестанно растящата наша отдаденост към тези основни ценности и концепции почива на нашето фундаментално разбиране за способността на БСД да създава доказани и измерими успехи в нашата организация. БСД е в основата на нашия успех и тя може да стане също част и от вашия успех.

Видеоджет – не е подходящата компания за всички – но може да е подходяща за вас:

Това е една интензивно развиваща се, забързана и ориентирана към резултати организация. Организация, чиито служителите биват възнаграждавани за това, което правят, а не за това, което казват, че ще направят. Ако сте изключително мотивирани, безрезервно вярващи в силата на качеството, удовлетворяването на потребностите на клиентите и непрестанното усъвършенстване и страстно желаете постигането на видими и измерими резултати – вие сте добре дошли в нашия екип.

Предимството на Видеоджет – Печели най-добрият екип

Видеоджет е работодател, който дава равен шанс на всички. Ние не правим разлика между кандидатите или служителите по отношение на раса, пол, религия, възраст, националност, цвят на кожата, степен на нетрудоспособност, сексуална ориентация, самоопределение като пол или статус на ветеран. Ние сме отдадени изцяло на идеята за осигуряване на работна среда без дискриминация или тормоз.

За да се свържете с нас

Продажби и обслужване на клиенти: +359 2 9624010 / +359 888 617878